Konferencja w Gorzowie Drukuj
wtorek, 20 września 2011 00:00

Nasze Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych miało możliwość uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim pt. „Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015”. Jej uczestnicy spotykali się aby ujednolicić sposób realizacji zadań przypisanych poszczególnym samorządom w zakresie ochrony zdrowia. Jak uważają eksperci, szczególnie ważne jest rozpoznanie potrzeb mieszkańców i podjęcie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia ludności. Specjaliści wskazali również kierunki i obszary działań wymagające poprawy. Wśród zaproszonych na konferencję gości byli  przedstawiciele m.in. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz CMChN.

Dzięki uczestnictwu zostaliśmy zauważeni i wpisani do Narodowego Programu Zdrowia.