II i III Etap Projektu Drukuj

Oddano do użytku nową siedzibę CMCHN wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu.

Użytkownicy na bieżąco uczestniczyli w szkoleniach dot. zagadnień związanych z realizacją projektu. Dane w systemie rejestrowane są sukcesywnie.
Na potrzeby Centrum zaimplementowano centralny serwer, na którym dokonuje się rejestracji danych. Przeprowadzono test połączenia sieciowego pomiędzy tut. Szpitalem a Pcz Sp. z o. o. NZOZ Szpitalem Powiatowym w Drezdenku zakończony powodzeniem. Po przeprowadzonym teście odbyły się warsztaty poświęcone jego ocenie. Opracowano ramowe warunki prawne przetwarzania danych pacjentów. Na dzień 30.09.2012r. nawiązano współpracę z 7 jednostkami ochrony zdrowia. Na bieżąco prowadzona była promocja projektu w ramach działań informacyjno-promocyjnych.