70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Część III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Email Drukuj PDF

Część III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

2. W celu realizacji prawa, o którym mowa w ust.1, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku, gdy: 1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw; 2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy; 4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

4. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Prawa Pacjenta Część III. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych