70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Część VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Email Drukuj PDF

Część VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Pacjent w Szpitalu przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.

3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

5. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i 3 jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital.

6. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 5, ustala Dyrektor Szpitala, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i 3.

7. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 6, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu Szpitala.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Prawa Pacjenta Część VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego