70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Parking

Email Drukuj PDF

Komunikat: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 marca 2014 roku obsługą parkingów zajmuje się firma GREEN Parking Polska, ul. Opalenicka 67, 60-362 Poznań.

 

REGULAMIN  USŁUG  PARKINGOWYCH

Wojewódzki Szpital Kliniczny

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

65 - 046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

tel (068) 329 - 62 - 00

fax (068) 327 - 02 - 21

1. Opłata abonamentowa za miejsca parkingowe wynosi:

a) dla pracowników 10,00 złotych brutto miesięcznie (możliwość opłaty półrocznej, rocznej),

b) dla osób wykonujących czynności na rzecz Szpitala na podstawie umów cywilno prawnych (kontrakty) 35,00 złotych brutto miesięcznie (możliwość opłaty półrocznej, rocznej), i płatna jest w kasie Dzierżawcy do dnia 10 każdego miesiąca lub w terminie 5 dni od daty podjęcia pracy dla osób nowozatrudnionych.

2. Oplata jednorazowa za wydaną kartę abonamentową wynosi 15,00 zł brutto.(opłata za wydanie duplikatu wynosi 50,00 zł brutto).

3. Opłata za miejsca parkingowe wynosi: za każdą godzinę postoju 2,50 zł brutto.

4. Dla rodziców lub opiekunów przebywających całodobowo z dzieckiem w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu za 85,00 zł brutto ( wtym kaucja zwrotna w wysokości

50,00 zł brutto).  Niezależnie od dlugości pobytu w Szpitalu karta będzie aktywna przez miesiąc. Pobyt należy potwierdzić zaświadczeniem i stemplem odpowiedniego oddziału.

5. Dla pacjentów przebywających na leczeniu w Szpitalu istnieje możliwość wykupienia abonamentu dwutygodniowego za 250,00 zł brutto ( w tym kaucja zwrotna 50,00 zl brutto ).

6. Każdy ze stałych dostawcow usług lub towarów na rzecz Wydzierżawiającego otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz karty abonamentowej. Opłata za każdy następny egzemplarz, także w przypadku zagubienia lub zniszczenia wynosi 50,00 zł brutto. Karty abonamentowe wydane wyżej wymienionym dostawcom będą aktywne od godziny 6:00 do godziny 20:00. Wykaz dostawców usług lub towarów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Wskazane przez Wydzierżawiającego pojazdy firm remontowo-budowlanych, wjeżdżające na parking w celu wykonania prac remontowo-budowlanych na terenie Wydzierżawiającego, są obowiązane uiścić na rzecz Dzierżawcy opłatę abonamentową w wysokości 40,00 zl brutto miesięcznie za każdy pojazd wjeżdżający na parking, przy czym pierwsza opłata należna jest we wskazanej wysokości rownież wówczas, jeżeli dany pojazd nie będzie korzystał z parkingu przez pełny miesiąc. Pierwsza opłata jest platna w terminie 5 dni od daty pierwszego wjazdu danego pojazdu na parking, a kolejne opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca kalendzrzowego, w którym pojazd korzysta z parkingu.

8.1. Do bezplatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania przez pierwsze dwie godziny od momentu wjazdu upoważnione są osoby wskazane poniżej, ktorych pobrany przy wjeździe bilet zostanie opatrzony pieczątką przez odpowiednią z wymienionych komórek:

a) osoby zaproszone przez:
-Sekretariat DN,
-Sekretariat DT,

b) osoby dowożące pacjentów do Izby Przyjęć SOR oraz Izby Przyjęć Poł-Gin.

c) dostawcy towarów do następujących komorek organizacyjnych Szpitala:
-Pralnia Szpitala,
-Apteka Szpitala,
-Centralna Sterylizatornia,
-Dzial Administracyjno-Gospodarczy ( Magazyn Centralny)

8.2. Po przekroczeniu dwóch godzin parkowania osoby wskazane w pkt. 8.1 ponoszą oplatę według stawki określonej w pkt 3 niniejszego Regulaminu.

9. Do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala i parkowania upoważnieni są:

1. pacjenci następujących komórek oraganizacyjnych Wydzierżawiającego:
-Stacji Dializ
-Zakładu Radioterapii
-Dziennego Oddziału Chemioterapii, ktorych pobrany przy wjeździe bilet, zostanie opatrzony pieczątką tych komórek z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 umowy.

2. osoby niepełnosprawne, legitymujące się "Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej", o ktorej mowa w ustawie prawo ruchu drogowego (kierująca pojazdem względnie jako pasażer).

3. odwiedzające pacjentów Hospicjum,

4. niepełnosprawni legitymujący się "Kartą parkingową osoby niepełnosprawnej", o której mowa w ustawie prawo ruchu drogowego i jednocześnie będące osobami z dysfunkcją dolnych narządów ruchu, przy czym przez osoby z dysfunkcją dolnych narządów ruchu rozumie się:
-osoby z widoczną niepełnosprawnością ( np. poruszające się wyłącznie za pomocą kul ortopedycznych, wózka inwalidzkiego, korzystajace ze specjalnego samochodu dla osób niepełnosprawnych itp.),
-osoby z legitymacją inwalidzką, w której znajduje się zapis o dysfunkcji dolnych narządów ruchu,
-osoby posiadające dokument z Poradni Ortopedycznej lub Oddzialu Ortopedycznego Wydzierżawiającego stwierdzający u danej osoby czasową dysfunkcję kończyń dolnych,

5. samochody uprzywilejowane.

Załączniki:
Pobierz (Regulamin Usług Parkingowych.pdf)Regulamin Usług Parkingowych.pdf[Regulamin usług parkingowych]180 Kb

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE