70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Wojewoda pozytywnie zaopiniował budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka!

Email Drukuj PDF

18 lipca 2016 r. nasz Szpital złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek o wydanie opinii o celowości utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie.

 

 

Przypomnijmy – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, inwestycje których wartość przekracza 3 mln zł w okresie 2 lat  wymagają teraz pozytywnej opinii wojewody. I taką właśnie opinię wydał w dniu 22 sierpnia br. Wojewoda Lubuski!

Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, rozumianej jako opieka medyczna nad kobieta ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Planowana struktura Centrum zakłada następujące oddziały:

1.Oddział Pediatrii Ogólnej z wydzielonymi łóżkami na potrzeby endokrynologii, hematologii i nefrologii dziecięcej, a także wydzielony odcinek izolacyjno-zakaźny.
2.Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z łóżkami przeznaczonymi również na potrzeby chirurgii noworodka i traumatologii
3.Oddział Onkologii Dziecięcej
4.Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą cięć cesarskich
5.Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Patologii Noworodka i intensywną terapią noworodka
6.Oddział Anestezjologii i Intensywnej  Terapii dla Dzieci

Inwestycja zakłada rozbudowę pawilonu w którym obecnie znajduje się m.in. oddział położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny. Okres realizacji zaplanowana na lata 2016 -2020.

Skąd pomysł na budowę CZMiDz?

Już w 2014 r. ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska zwróciła uwagę w swojej analizie dostępności i jakości świadczeń medycznych w poszczególnych regionach, że pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju! Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych.

5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w majowym dokumencie należy wymienić zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych   i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

Dokument wskazuje również na:
-ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii),
-brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Warto zauważyć, iż obecnie najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transport znacznie zmniejsza szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić, że Szpital  w Zielonej Górze ma Centrum Urazowe do którego trafiają również dzieci.

Biorąc pod uwagę potrzeby woj. lubuskiego oraz fakt, iż zielonogórski szpital jest obecnie wiodącą placówką realizującą świadczenia pediatryczne (łączna liczba łóżek i stanowisk pediatrycznych na poszczególnych oddziałach wynosi 150) posiadającą  najliczniejszą kadrę medyczną ukierunkowaną na leczenie dzieci i młodzieży, celem nadrzędnym rozwoju szpitala powinno być stworzenie wysokospecjalistycznego centrum dedykowanego matce i dziecku.

Inwestycja ma więc na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie.

Dodatkowo:
-poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów,
-leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku ,
-poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu,
-pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci ( Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej) do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Aktualności Wojewoda pozytywnie zaopiniował budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka!