70-Lecie Szpitala (1945-2015)

  • 70-Lecie Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

LRPO - Tomograf

Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze

Wielkie otwarcie

Email Drukuj PDF

Dnia 14 stycznia 2010 roku w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej, w którym udział wzięli Dyrekcja i pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście - m.in posłanka Bożenna Bukiewicz, Krzysztof Seweryn Szymański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Piotr Bromber - z-ca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Koszt nowego tomografu to 3 888 171,01 zł.

 

Więcej…

Podpisanie umów o dofinansowanie dla projektów w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (IPI LRPO)

Email Drukuj PDF

Dnia 24 lipca 2009 roku Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze podpisał umowy z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie dla projektów "Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze" oraz "Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze".

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Email Drukuj PDF

Przemiotem projektowanego przedsięwziecia jest dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do norm unijnych w zakresie wymogów jakości i bezpieczeństwa badań obrazowych. W ślad za tym Zakłąd będzie spełniał kryteria odpowiadające poziomowi referencyjnemu szpitala wojewódzkiego i mógł świadczyć usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie.

Więcej…

CELE PROJEKTU

Email Drukuj PDF

Projekt pt. „Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze” jest zadaniem, którego realizacja korzystnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i społecznej województwa lubuskiego oraz Zielonej Góry, a jednocześnie, zgodnie z z wymogami poddziałania 4.1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zapewni dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarze województwa lubuskiego.
Zakup nowego 64 - rzędowego tomografu komputerowego przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług medycznych. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na stan zdrowia lokalnej społeczności oraz będzie mieć pozytywny wpływ na całą strefę społeczną, a także gospodarczą, gdyż wczesne diagnozowanie chorób zapobiegnie długotrwałemu przebywaniu pracowników na zwolnieniach, a także zmniejszy koszty planowanego leczenia.

Więcej…

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Email Drukuj PDF

Projekt będzie w całości realizowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na terenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze mieszczącego się przy ul.Zyty 26, 65- 046 Zielona Góra, województwo lubuskie. Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się w budynku „C” szpitala.
Lokalizację zakładu ilustruje poniższy plan rozmieszczenia budynków szpitala.

 

Więcej…

DOFINANSOWANIE Z LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007 – 2013

Email Drukuj PDF

W dniu 19 maja 2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinasowanie w wysokości 3 436 295,00 PLN na realizację projektu pt. „ Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze”, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja i infrastruktuty ochrony zdrowia.
Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, w związku z czym wniosek skierowano do oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Członków Grup Eksperckich oraz Asesorów. Projekt uzyskał po ocenie strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej 122 pkt/max 126.

Więcej…

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Logowanie

Pompy Insulinowe

Szybka Terapia Onkologiczna

Szkoła Rodzenia Bocian

10 Lat w UE

You are here: Programy LRPO - Tomograf