Szybka Terapia Onkologiczna

Drukuj

Z dniem 1-go stycznia 2015 r. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze, przystąpił do realizacji założeń Pakietu Onkologicznego. Głównym celem pakietu  jest sprawne i szybkie przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego. W tutejszym Szpitalu, diagnostyka onkologiczna, prowadzona jest w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych oraz w Oddziałach Szpitala. Wszyscy pacjenci posiadający Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, u których zdiagnozowano i potwierdzono nowotwór złośliwy, mogą liczyć na zorganizowanie dla nich Konsylium, w czasie którego Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, przygotuje dla nich indywidualny plan leczenia onkologicznego. Plan leczenia koordynowany jest  przez Koordynatora.

Koordynatorami ds. leczenia onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ Zielona Góra są:
Aleksandra Kita i Magdalena Janczak                         
Kontakt: w godz.: 7:35-15:10,                                                                             
Siedziba: budynek Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych                 
Tel: 68 329 65 97,                                                                         
Adres mail: lmo@szpital.zgora.pl

Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra, realizuje leczenie onkologiczne w oddziałach zabiegowych oraz umożliwia skorzystanie z kompleksowego leczenia świadczonego w ramach swoich struktur w Lubuskim Ośrodku Onkologii (między innymi z radio i chemioterapii).

Szpital podpisał również umowy o współpracy z sąsiednimi Szpitalami. Pacjenci operowani np. w Szpitalu w Nowej Soli, mogą kontynuować leczenie w ramach Szybkiej Terapii Onkologicznej, w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.

W ramach „Szybkiej Terapii Onkologicznej” w poradniach szpitalnych, realizowane są świadczenia w zakresie:

oraz świadczenia szpitalne w zakresie: