Władze Szpitala

Drukuj

Prezes Zarządu
Stanisław Łobacz

e-mail: dn@szpital.zgora.pl
fax.  (68) 32 70 221
tel.  (68) 32 96 201
Załączniki:

Curriculum Vitae [doc][40 Kb]

Dyrektor ds. Eksploatacyjno – Technicznych
Zbigniew Hupało

e-mail: dt@szpital.zgora.pl
tel./fax.  (68) 32 55 808
tel.  (68) 32 96 550

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Kazimiera Kucharska-Barczyk

e-mail: dl@szpital.zgora.pl
tel./fax. (68) 32 70 221
tel.  (68) 32 96 201

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Główny Księgowy
Jarosław Sieracki

e-mail: df@szpital.zgora.pl
tel./fax.  (68) 32 55 808
tel.  (68) 32 96 550

Lekarz Naczelny Szpitala
lek.med. Antoni Ciach

e-mail: lz@szpital.zgora.pl
tel/fax: 68 32 70 221
tel. 68 32 96 201

Naczelna Pielęgniarka
Weronika Rozenberger

e-mail: lp@szpital.zgora.pl
tel.  (68) 32 95 252

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Artur Mączyński

e-mail: nj@szpital.zgora.pl