Pozostałe Izby Przyjęć

Drukuj

IZBY PRZYJĘĆ PACJENTÓW

Na izbę przyjęć pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu przyjęcia na oddział.  To tutaj zakładana jest dokumentacja medyczna.
Pacjent powinien mieć przy sobie:
- dowód osobisty
- skierowanie na oddział
- w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

 

Budynek L , wejście od ul. Podgórnej

Przyjęcia na kliniczne oddziały:

Tel. 68 329 64 30
Tel. 68 329 64 97 – dla Oddziału Radioterapii

 

Budynek U, wejście od ul. Podgórnej

Przyjęcia na kliniczne oddziały:

Tel. 68 329 64 56 - dla Oddziału Chorób Płuc
Tel. 68 329 65 46 – dla Zakładu Radioterapii

 

Budynek E, wejście od ul. Zyty

Przyjęcia na kliniczne oddziały:

Tel. 68 329 64 10 - dla Oddziału Otorynolaryngologii
Tel. 68 329 64 50 – dla Oddziału Okulistycznego

 

Budynek N, wejście od ul. Podgórnej

Planowe przyjęcia na oddział:

Tel. 68 329 64 89