Centralna Izba Przyjęć

Drukuj

Centralna Izba Przyjęć Planowych

Na izbę przyjęć pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu przyjęcia na oddział. To tutaj zakładana jest dokumentacja medyczna.
Pacjent powinien mieć przy sobie:
- dowód osobisty
- skierowanie na oddział
- w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

 

Budynek B, wejście od ul. Wazów (od parku) – pokój 014

Centralna Izba Przyjęć realizuje przyjęcia chorych na następujące kliniczne oddziały szpitalne:

Tel. 68 329 63 41
Tel. 68 329 63 90 - dla Oddziału Pediatrii

 

Centralna Izba Przyjęć Planowych

Na izbę przyjęć pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu przyjęcia na oddział. To tutaj zakładana jest dokumentacja medyczna.

Pacjent powinien mieć przy sobie:

- dowód osobisty

- skierowanie na oddział

- w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

Budynek B, wejście od ul. Wazów (od parku) – pokój 014

Centralna Izba Przyjęć realizuje przyjęcia chorych na następujące kliniczne oddziały szpitalne:

ü Chirurgia i Urologia Dziecięca

ü Chirurgia Ogólna i Onkologiczna

ü Chirurgia Naczyniowa

ü Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna

ü Urologia

ü Neurochirurgia

ü Anestezjologia i Intensywna Terapia

ü Neurologia

ü Chorób Wewnętrznych

ü Hematologia

ü Kardiologia

ü Pediatria

ü Nefrologia

Tel. 68 329 63 41

Tel. 68 329 63 90 - dla Oddziału Pediatrii