Kliniczny Oddział Neonatologii

Drukuj

Kliniczny Oddział Neonatologii składa się z pododdziałów:
Noworodki Fizjologiczne (w systemie Rooming- in),
Patologia Noworodka (O/PN),
Intensywna Terapia Noworodka (OITN)

Zakres świadczonych usług :
-Opieka nad noworodkiem fizjologicznym
-Diagnostyka
-Leczenie szpitalne
-Programy profilaktyczne
-Poradnia Patologii Noworodka
-Transport "N"

Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie w jednym pokoju z mamą.
W OITN oraz o/PN przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii - zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych.
Pacjentami Oddziału są dzieci urodzone w tutejszym Szpitalu,a także noworodki przywiezione transportem "N" do leczenia z innych Szpitali.
Oddział posiada III stopień referencyjny - to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej - czyli około 500 gram.
Poradnia Patologii Noworodka otacza opieką dzieci do 2 r.ż, u których występowały problemy w okresie okołoporodowym, zwłaszcza wcześniaki.
Transport "N"- umożliwia przewóz chorych noworodków karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt medyczny z udziałem zespołu wyjazdowego (lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej, ratownika medycznego oraz kierowcy).

O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba doświadczony i przygotowany merytorycznie zespół lekarzy neonatologów oraz zespół pielęgniarek neonatologicznych i położnych.

p.o. Kierownik Oddziału Marzena Michalak-Kloc
Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Żródłowska

Dodatkowo z Oddziałem współpracują specjaliści:
- chirurg dziecięcy,
- neurolog,
- genetyk,
- kardiolog,
- radiolog,
- okulista,
- neurologopeda,

Telefon do Personelu Medycznego:
Sekretariat Oddziału Neonatologii: (68) 3296424
Gabinet lekarski telefon/Fax (68) 3296425
Pododdział Patologii Noworodka (68) 3296429
Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka (68) 3296428