Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Drukuj

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej dysponuje 24 łóżkami, na których są leczeni chorzy z następującymi dolegliwościami płuc:

Na oddziale wykonywane są w pełnym wymiarze operacje w wymienionych schorzeniach, a także postępowanie (biopsje węzłów chłonnych, powłok, tarakotomia zwiadowcza oraz bronchoskopia zarówno sztywna jak i fiberobronchoskopia).

W oddziale pracuje pięciu specjalistów z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz przysługujący oddziałowi sztab oddanych swej pracy i chorym pielęgniarek.

Kontakt z oddziałem: