Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych

Drukuj

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi w szczególności :

Oddział zajmuje się kompleksową  diagnostyką  oraz terapią:

 

W skład Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diabetologii, Endokrynologii i Gastroenterologii  wchodzą:

 

Kontakt z oddziałem:

Ordynator oddziału: lek.med. Andrzej Wołowiec 68 3296370

Dyżurka lekarska 68 3296375

Dyżurka pielęgniarska 68 3296376