Kliniczny Oddział Nefrologii

Drukuj

Jest to jedyny pełnoprofilowy, specjalistyczny oddział w województwie lubuskim, wykonujący ponad 16 tys. hemodializ rocznie u chorych z przewlekłą i ostrą niewydolnością nerek. Oddział dysponuje 14-ma łóżkami diagnostyczno-terapeutycznymi, 19-ma stanowiskami do hemodializy w przewlekłej niewydolności nerek oraz 1-ym stanowiskiem do hemodializy w ostrej niewydolności nerek.

Oddział wykonuje diagnostykę i leczenie w zakresie:

Obecnie rozbudowano i zmodernizowano oddział oraz rozszerzono działalność o prowadzenie dializ otrzewnowych.

Kontakt z oddziałem: