Kliniczny Oddział Onkologii

Drukuj

Początki lecznictwa onkologicznego w Zielonej Górze sięgają połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. W 1997 roku powstał Lubuski Ośrodek Onkologii, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Onkologii Ogólnej w skład, którego wchodzi:

a) Pododdział Chemioterapii,

2) Dzienny Oddział Chemioterapii,

4) Poradnia Onkologii Ginekologicznej,

5) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

6) Poradnia Radioterapii,

7) Poradnia Chemioterapii,

8) Poradnia Leczenia Bólu,

9) Poradnia Ogólna,

10) Poradnia Konsultacyjna,

11) Zakład Radioterapii z Pododdziałem Radioterapii w skład, którego wchodzą:

a) Pododdział Radioterapii,

b) Pracownia Brachyterapii,

c) Pracownia Teleterapii,

12) Zakład Fizyki.

Lubuski Ośrodek Onkologii udziela świadczeń w zakresie poradnictwa onkologicznego, badań diagnostycznych, badań kontrolnych, leczenia stanów przewlekłych poprzez:

1) Poradnię Onkologii Ginekologicznej,

2) Poradnię Chirurgii Onkologicznej,

3) Poradnię Radioterapii,

4) Poradnię Chemioterapii,

5) Poradnię Leczenia Bólu,

6) Poradnię Konsultacyjną  (Onkologiczną)

7) Poradnię Ogólną (Onkologiczną).


Dzienny Oddział Chemioterapii prowadzi leczenie ambulatoryjne pacjentów cytostatykami.


W skład Zakładu Radioterapii z Pododdziałem Radioterapii prowadzącego leczenie promieniowaniem jonizującym pacjentów kierowanych z oddziałów szpitalnych i poradni wchodzą:

1) Pracownia Teleterapii,

2) Pracownia Brachyterapii.

Zakład Fizyki współdziała w planowaniu, przygotowywaniu i leczeniu pacjentów, kontroluje jakość aparatów terapeutycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z  2007r. nr 42, poz. 276 ze zmianami )oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Lubuski Ośrodek Onkologii współpracuje z oddziałami zabiegowymi Szpitala:

LOO jest jedynym w województwie lubuskim ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy, to znaczy wykonuje się zabieg operacyjny, leczenie promieniami i/lub chemioterapią.

Dla pacjentów w dobrym stanie ogólnym możemy zaoferować leczenie w systemie ambulatoryjnym bez konieczności hospitalizacji - na leczenie pacjent dojeżdża z domu, co znacznie poprawia psychiczną tolerancję leczenia. W tym systemie leczenia ambulatoryjnego działa Dzienny Oddział Chemioterapii (Ambulatorium Chemioterapii) jak i Zakład Radioterapii w tym ostatnim przypadku nie istnieje zagrożenie dla członków rodziny pacjenta ze strony promieniowania!

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem LOO czuwa kierownik dr n. med. Andrzej Rozmiarek (na zdjęciu).

Zakładowi Radioterapii kierowniczy dr n. med. Róża Poźniak-Balicka;

Zakładem Fizyki zawiaduje kierownik mgr Małgorzata Maciejewska-Witczak;

Zespołem pielęgniarek w Oddziale Onkologii kieruje - Małgorzata Łuczak;

Zespołem techników Zakładu Radioterapii kieruje - Bożena Stefaniak;

 

Przydatne numery: