Stanowiska samodzielne i obsada

Drukuj

Stanowiska samodzielne i obsada:

 1. Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (NB):
  Dariusz Jarocki, Dariusz Kopek, e-mail: nb@szpital.zgora.pl
 2. Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego(NW)
  Bogusław Rembisz, e-mail: nw@szpital.zgora.pl
 3. Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej (NX):
  Bogusław Rembisz, e-mail: nx@szpital.zgora.pl
 4. Inspektor do spraw ochrony radiologicznej (NI):
  Wojciech Janczak, e-mail: ni@szpital.zgora.pl
 5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością (NJ):
  Artur Mączyński, e-mail: nj@szpital.zgora.pl
 6. Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta (LB):
  Jolanta Hoffmann, e-mail: ns@szpital.zgora.pl
 7. Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji (NU):
  Jakub Lipiński, nu@szpital.zgora.pl
 8. Farmakolog (LF):
  Dr n. farm. Karolina Kieres, lf@szpital.zgora.pl
 9. Specjalista – koordynator ds. Leczenia Onkologicznego (LG):
  Aleksandra Kita, lf@szpital.zgora.pl
 10. Starszy referent-koordynator ds. Leczenia onkologicznego (LG):
  Magdalena Janczak, lf@szpital.zgora.pl