DOFINANSOWANIE Z LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2007 - 2013

Drukuj

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 171/1163/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zarezerwowano kwotę 8 420 000,00 zł w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 na realizację projektu „Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”. Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

Wniosek jest realizowany w trybie indywidualnym, nie podlegał procedurze konkursowej i nie konkurował o środki finansowe z pozostałymi projektami, gdyż środki na realizację projektu zarezerwowano w budżecie Priorytetu IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Nie oznaczało to, że projekt od razu uzyskał dofinansowanie, jego realizacja była uzależniona od spełnienia określonych kryteriów formalnych i merytorycznych. 27 maja 2009 r. Szpital otrzymał decyzję o przyznanej kwocie dofinansowania w wysokości 8 420 000,00 zł, a projekt uzyskał po ocenie strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej 125 pkt/max 126.

Przyznane środki finansowe pozwolą na dokończenie inwestycji w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w specjalistyczny sprzęt medyczny. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to sierpień 2009 r., finansowej grudzień 2009 r. Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii będzie najnowocześniejszym szpitalnym ośrodkiem tego typu w Polsce, a jego powstanie niewątpliwie skróci czas oczekiwania na leczenie oraz umożliwi wykonywanie specjalistycznych zabiegów, pacjenci z województwa lubuskiego już nie będą zmuszeni szukać pomocy o odległych szpitalach.