Młodszy asystent/asystent/starszy asystent do pracowni do przygotowania leków onkologicznych

Drukuj

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

poszukuje kandydata na stanowisko:

młodszego asystenta/asystenta/starszego asystenta

do Pracowni do przygotowania leków onkologicznych

wymagania związane ze stanowiskiem:

oferujemy:

wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin składania dokumentów:

do 31 grudnia 2016r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

ul. Zyty 26

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pokój 111

z dopiskiem: zatrudnienie w Pracowni do przygotowania leków onkologicznych

tel. 68 329 62 73 (Kierownik Pracowni) lub

68 329 62 18 (Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

e-mail: np@szpital.zgora.pl

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Ofert te mogą zostać na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 111 (budynek administracji) przed upływem tego terminu.