Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” pn. „Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: „ Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”.

Numery telefonów, pod którymi inne podmioty lecznicze mogą uzyskać całodobowe konsultacje w ramach realizacji programu, w tym dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Oddział Hematologii
1. 722-213-999 całodobowo oraz weekend
2. 603-563-648 poza weekendem
3. 68 32 96 372 lekarze


Oddział Pediatrii:
1. 68 32 96 386 całodobowo
2. 68 32 96 392 całodobowo

Załączniki:
Pobierz plik (certyfikat_twoja_krew.pdf)certyfikat_twoja_krew.pdf[ ]880 kB