Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


1.    Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy -  bezpłatnie
2.    Wysokość opłaty za  udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej  w sposób określony w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 1. innym niż pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy uprawnionym podmiotom, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 2. kolejnej kopii dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
        
       wynosi:

  a)    jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 10,33 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
  b)    jedna strona kopii dokumentacji medycznej albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,36 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT,
  c)    udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 2,05 zł brutto w tym: 23 % podatku VAT.