Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Skierowanie – kiedy potrzebne

Skierowanie to dokument, który jest wymagany w przypadku konieczności:
* planowanego leczenia szpitalnego,
* wykonania tzw. kosztochłonnych badań diagnostycznych - rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, kolonoskopii , gastroskopii.
* wizyty u lekarza specjalisty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie przyszpitalne),
* rehabilitacji leczniczej

 

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy się wybieramy do poradni, do następujących lekarzy specjalistów:

* ginekologa i położnika,
* onkologa,
* psychiatry,
* wenerologa,
* dentysty

Skierowania nie muszą również przedstawiać w przypadku świadczeń w poradni specjalistycznej:

* osoby chore na gruźlicę;
* osoby zakażone wirusem HIV;
* inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci;
* cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
* osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
* uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
* weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

WAŻNE

* Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłych i zagrażających życiu, wypadkach, zatruciach, porodach.
* Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie!
* Skierowanie na leczenie szpitalne może wystawić każdy lekarz, także ten nie przyjmujący w ramach umowy z NFZ
* Od 1 stycznia 2015 r. pacjent ma obowiązek dostarczenia do szpitala oryginału  skierowania i to nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania się na listę oczekujących. W przypadku przesłania skierowania pocztą - liczy się data nadania listu. W innym przypadku pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.