Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemia koronawirusa spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu naszego szpitala. Dotyczą one nie tylko przyjęć na oddziały, ale także wejścia na teren lecznicy i poruszania się po niej w związku z wymogiem przestrzegania reżimu sanitarnego. Na terenie szpitala możliwe jest również wykonie badań i testów na obecność COVID-19, zarówno tych komercyjnych, jak i bezpłatnych. Poznaj zasady, jakie obecnie obowiązują w szpitalu. 

WEJŚCIE DO SZPITALA. CO MUSISZ WIEDZIEĆ

W związku z obecną sytuacją, wejście do budynków szpitala dla osób z zewnątrz (pacjentów, rodzin oraz interesantów), zostało ograniczone. Większość drzwi wejściowych została zamknięta, aby ograniczyć swobodny przepływ osób nie będących pracownikami szpitala.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Wejście na oddział możliwe jest wyłącznie za zgodą personelu oddziału.

Przywróciliśmy natomiast swobodny dostęp do zakładów diagnostycznych dla osób zarejestrowanych oraz możliwość odbioru wyników badań.

Przypominamy, że w całym szpitalu obowiązuje noszenie masek ochronnych, a w wielu miejscach udostępniamy pojemniki z płynem dezynfekującym (zachęcamy do korzystania z nich!).

 

ZASADY WEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW:

Budynek główny B-C

Do szpitala wchodzimy od strony parku, pojedynczo. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba ma – dzięki kamerze termowizyjnej - automatycznie mierzoną temperaturę. W razie podwyższonej temperatury włączy się alarm dźwiękowy. Wówczas prosimy o niewchodzenie do dalszych pomieszczeń, przejście za barierki i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

Budynek L (położnictwo i onkologia)

Zgłaszamy się na Izbę Przyjęć wchodząc od strony szpitala (wejście od strony ul. Podgórnej jest nieczynne). Przy wejściu dzięki kamerze termowizyjnej automatycznie jest mierzona temperatura. W razie podwyższonej temperatury włączy się alarm dźwiękowy. Wówczas prosimy o niewchodzenie do dalszych pomieszczeń, przejście za barierki i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

Budynek U (pulmonologia, torakochirurgia, radioterapia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

Budynek E (okulistyka, laryngologia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny. Dostęp do poradni laryngologicznej i okulistycznej możliwy jest bezpośrednio (wejście boczne) i nie wymaga przechodzenia przez wejście główne.

Budynek A i A1 (administracja)

Petentów prosimy o ograniczenie się do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z poszczególnymi działami.

Osoby niepełnosprawne, interesanci do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej i kasy szpitalnej korzystają z wejścia bocznego do budynku A od strony parkingu.

 

PRZEKAZYWANIE PACZEK

Przekazywanie paczek najbliższym przebywającym w szpitalu jest obecnie możliwe tylko w wyznaczonych godzinach, czyli 11.00-12.00 oraz 15.00-16.00. Należy podejść pod drzwi oddziału, zadzwonić, a następnie przekazać paczkę personelowi medycznemu. Na paczce powinna się znaleźć informacja, komu należy ją przekazać.

 

PRZYJĘCIA PLANOWE NA ODDZIAŁY

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wstrzymał większość planowych przyjęć. W obecnej sytuacji Szpital pracuje w trybie ostrodyżurowym.

W sytuacjach wyjątkowych przyjęć planowych (np. operacje onkologiczne) pacjent będzie miał wykonane badanie w kierunku COVID-19 w dniu przyjęcia. Wynik negatywny jest podstawą do przyjęcia chorego na oddział.

 

TESTY NA KORONAWIRUSA

Uwaga! Od 21 grudnia 2020 r. nie działa w szpitalu punkt wymazowy dla pacjentów skierowanych na test przez lekarzy rodzinnych lub do sanatorium.

 

TESTY I BADANIA KOMERCYJNE

Istnieje możliwość wykonania komercyjnych badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

1. Badania genetyczne metodą PCR można wykonać można wykonać w Izbie Przyjęć pokój nr 015 (wejście główne od ul. Wazów) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.20.

Koszt badania wynosi 534,00 zł.

Proponowane metody płatności:

- Płatność przelewem bankowym na rachunek Szpitala 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000. W opisie przelewu koniecznie należy zamieścić informację, że jest to płatność za badanie COVID-19 , kogo dotyczy badanie oraz adres pacjenta (celem wystawienia i przesłania faktury).

Potwierdzenie przelewu należy okazać pracownikom pobierającym wymaz.

- Płatność gotówką w kasie Szpitala (bud. administracji A), możliwa w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.00-14.00 i

okazanie potwierdzenia opłaty pracownikom pobierającym wymaz.

2. Badanie oznaczania poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV2 (badanie z krwi), które świadczy o przebytym już zakażeniu, można wykonać w punkcie pobrań znajdującym się w Pawilonie „U”, Budynek Przychodni Przyszpitalnych, parter, pokój nr 3, wejście od ul. Podgórnej, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00-13.30.

Koszt badania wynosi 100 zł

Proponowane metody płatności:

- Płatność przelewem bankowym na rachunek Szpitala 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000. W opisie przelewu koniecznie należy zamieścić informację, że jest to płatność za badanie COVID-19 , kogo dotyczy badanie oraz adres pacjenta (celem wystawienia i przesłania Państwu faktury).

- Płatność gotówką w kasie Szpitala (bud. administracji A), możliwa w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.00-14.00

- Płatność w punkcie poboru.

Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty - paragon należy okazać pracownikom w punkcie pobrań.

3. Badanie testem antygenowym SARS-CoV-2 abbott (kasetkowym) można wykonać w Izbie Przyjęć pokój nr 015 (wejście główne od ul. Wazów) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.20.

Koszt badania wynosi 90 zł

Proponowane metody płatności:

- Płatność przelewem bankowym na rachunek Szpitala 55 1500 1810 1218 1004 2711 0000. W opisie przelewu koniecznie należy zamieścić informację, że jest to płatność za badanie COVID-19 , kogo dotyczy badanie oraz adres pacjenta (celem wystawienia i przesłania faktury).

- Płatność gotówką w kasie Szpitala (bud. administracji A), możliwa w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8.00-14.00

- w Punkcie Informacyjnym Szpitala (bud. główny, wejście od ul. Wazów) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00.

Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty - paragon należy okazać pracownikom pobierającym wymaz.

ODBIÓR WYNIKÓW

Pacjenci komercyjni:

1. Z wynikiem testu wykonanego metodą PCR mogą zapoznać się w internecie lub odebrać je osobiście w Punkcie Informacyjnym przy głównym wejściu do Szpitala od ul. Wazów (należy mieć przy sobie dowód tożsamości). Odbiór wyników jest możliwy nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od pobrania wymazu, jednak nie później, niż w czwartej dobie. 

2. Wynik poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV2 można odebrać w punkcie pobrań znajdującym się w Pawilonie „U”, Budynek Przychodni Przyszpitalnych, parter, pokój nr 3, wejście od ul. Podgórnej, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 12.00-14.30.

3. Wynik tekstu kasetkowego otrzymuje się niemal natychmiast.