Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 W związku z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie „Porodów rodzinnych w czasie epidemii COVID-19” informujemy, iż decyzją Zarządu i Dyrekcji  szpitala od osoby towarzyszącej rodzącej nadal będzie wymagany negatywny wynik testu na koronawirusa (nie starszy, niż 5 dni). O słuszności takiej decyzji może świadczyć treść pisma prof. dr hab. n. med. Mariuszu Zimmera, w którym Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zaznacza, że "Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik świadczeń zdrowotnych nie jest uprawniony i nie ma kompetencji, by ingerować w postępowanie medyczne, w tym w sposób prowadzenia porodu, szczególnie w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego".

Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także podparta opinią Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, który co do zasady nie rekomenduje porodów rodzinnych. W opinii tej czytamy m.in. :

 „Mając na uwadze stan epidemii SARS-CoV-2, utrzymującą się transmisją lokalną oraz wystąpienie ognisk COVID19 w Województwie Lubuskim, uwzględniając infrastrukturę szpitala (niestety niekorzystną w odniesieniu do walki z rozprzestrzenianiem patogenów), usytuowanie traktu porodowego (budynek, w którym znajduje się m.in. Oddział Onkologii, Patologii Ciąży czy Intensywnej Opieki Noworodka) ZKZSz nie rekomenduje porodów z udziałem osób towarzyszących.

W przypadku  przywrócenia porodów z udziałem osób towarzyszących proponuje się uwzględnić w procedurze zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii dotyczące porodów rodzinnych, rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z powyższym nadal, podczas porodu rodzinnego obowiązują poniższe zasady:

- Każda rodząca przy przyjęciu jest badana w kierunku zakażenia Covid 19 (wymaz z nosogardła – aparat Genexpert)

- Do czasu otrzymania wyniku ujemnego pacjentka jest izolowana, personel stosuje środki ochrony indywidualnej

- Osoba towarzysząca rodzącej okazuje przy przyjęciu ujemny wynik posiewu w kierunku Covid 19 badany metodą PCR nie starszy niż 5 dni przed porodem, licząc od daty pobrania wymazu. Akceptowane są wyniki z wszystkich atestowanych laboratoriów, istnieje także możliwość wykonania badania komercyjnie w laboratorium naszego szpitala (zasady dostępne na stronie internetowej szpitala).

- Kopię wyniku wymazu osoby towarzyszącej dołącza się do dokumentacji rodzącej.

- Osoba towarzysząca wypełnia przy przyjęciu pacjentki ankietę covidową, którą dołącza się do dokumentacji rodzącej.

- Osoba towarzysząca podczas porodu przebywa wyłącznie przy rodzącej, korzysta z toalety wskazanej przez personel traktu porodowego.

- Osoba towarzysząca podczas pobytu stosuje środki ochrony indywidualnej – maseczka, rękawiczki, fartuch flizelinowy dostarczony przez personel traktu porodowego.

- Osoba towarzysząca jest zobowiązana opuścić salę porodową dwie godziny po porodzie lub natychmiast na polecenie personelu traktu porodowego.

- Osoba przebywająca w kwarantannie lub w trakcie izolacji domowej, lub spełniające kryteria podejrzenia o zakażenie Covid 19 (ankieta) nie może uczestniczyć w porodzie.

Pełną treść pisma Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników można przeczytać tutaj: https://www.termedia.pl/mz/NFZ-nie-jest-uprawniony-by-ingerowac-w-sposob-prowadzenia-porodu,38749.html