Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zrealizowaniu zadania pod nazwą: Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Anty-COVID 19”. Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 59 940,00 zł.