Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś, czyli 3 września 2020 r., odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zarząd w osobie Prezesa dra Marka Działoszyńskiego oraz pięcioosobowa Rada Nadzorcza uzyskali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2019 r. Wspólnicy powołali także w skład Rady nowego członka. Serdecznie gratulujemy!

Pierwszego Wspólnika, czyli Uniwersytet Zielonogórski, na Zgromadzeniu Zwyczajnym reprezentował Rektor - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, natomiast drugiego Wspólnika, czyli  woj. lubuskie - Marszałek Elżbieta Anna Polak.  

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Tomasz Wróblewski – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

- Sebastian Ciemnoczołowski – główny specjalista ds. rozwoju szpitala

- Jarosław Sieracki – główny księgowy szpitala

- Sylwia Malcher-Nowak – kierownik biura zarządu szpitala 

Prezes Marek Działoszyński przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności szpitala w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Poinformował, iż w tym czasie powołano do życia nowe komórki organizacyjne szpitala, w tym: Dział Świadczeń Medycznych zajmujący się m.in. rozliczeniami świadczeń z NFZ, Call Center do usprawnienia kontaktu z pacjentami i umożliwienia telefonicznej rejestracji do poradni, zakontraktowano trzy nowe poradnie specjalistyczne (alergologii dziecięcej, ginekologii onkologicznej, patologii ciąży), dzięki środkom ministerialnym utworzono pierwszy w Lubuskiem Bank Mleka, który tylko w 2019 r. pozyskał 245 litrów tego drogocennego płynu od 27 wolontariuszek.

W 2019 r. zwiększyło się w szpitalu zatrudnienie, m.in. pozyskano 10 osób z tytułami naukowymi (obecnie jest ich 50), w tym 3 z tytułem prof. zwyczajnego. Zatrudniono również nowych kierowników takich oddziałów jak:

- Kliniczny Oddział Urologii

- Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii

- Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny

- Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej 

- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

W 2019 r. Szpital udzielił pacjentom 58 401  hospitalizacji, tj. o 4 046 więcej niż w 2018 r. Poradnie specjalistyczne udzieliły 112 628 porad, tj. o 6 222 więcej niż w 2018 r., zaś na Centralnym Bloku Operacyjnym wykonano 14 071 zabiegów, tj. o 178 więcej niż w 2018 roku. Odebrano 1570 porodów.

Prezes Zarządu poinformował, iż rok 2019 Szpital zakończył stratą netto w wysokości 3.788.898,03 zł. Zauważył  jednak, iż wpływ na to miała m.in. sytuacja z połowy roku, gdy placówka borykała się z ogniskiem bakterii Klebsiella Pneumoniae NDM. To wówczas, decyzją sanepidu, szpital musiał przez 2 tygodnie zupełnie wstrzymać przyjęcia pacjentów, a w późniejszym okresie ograniczyć pracę wielu oddziałów. Straty z tego tytułu zostały oszacowane na około 5 mln zł.  Prezes Marek Działoszyński podkreślił także, iż w 2019 r. szpital przeznaczył na inwestycje i zakupy m.in. aparatury, środki własne w wysokości 5 mln zł, zaś łączna  wartość planu inwestycyjnego opiewała na rekordową kwotę 73.938.246.95 zł. 

Wśród zrealizowanych lub w trakcie realizacji inwestycji i zakupów należy wymienić:

- Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z. o. o. – wg harmonogramu

- Modernizacja Budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o. o.

- Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

- Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala

- Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala

- Zakup środków trwałych niskocennych

- Modernizacja linii kablowych zasilających budynek E

- Zakup karetki

- Zakup sprzętu medycznego dla Centralnego Bloku Operacyjnego

- Zakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Poddziału Onkologii

- Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej

i Onkologicznej

- Zakup systemu chłodzenia skóry głowy (czepki onkologiczne) wraz z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologicznego

- Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Centralnego Bloku Operacyjnego

- Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych

- Przebudowa pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku U

- Modernizacja systemu wentylacji w Centralnej Endoskopii

- Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Wykonanie nowego przyłącza wody do budynku C1

- Zakup stacji planowania leczenia dla Zakładu Radioterapii

- Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz stacji uzdatnia wody dla Stacji Dializ

- Zakup aparatury medycznej: defibrylator, systemy pomp infuzyjnych, aparaty do hemodializy

- Zakup dwóch pralnico-wirówek z barierą higieny

- Zakup sprzętu komputerowego

- Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem LEX i jego wdrożeniem

- Wyposażenie/doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w 2019.

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto również uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od WOŚP, a konkretnie aparatu USG oraz dwóch RTG.

Decyzją Wspólników, z funkcji członka Rady Nadzorczej odwołano Panią Aleksandrę Lipińską, którą zastąpi Pani Ewa Karasińska.