Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni zapoznali się z informacją na temat organizacji i stanu prac w powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. O budowanej kadrze lekarzy specjalistów mówił dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ, pełnomocnik Prezesa Zarządu szpitala ds. tworzenia Centrum. – Mamy już liderów, specjalistów w swoich dziedzinach. Jest to grono wybitnych ludzi, to przyszła kadra kierownicza Centrum – zapewnił.

O konieczności powstania CZMiD mówiła radnym marszałek Elżbieta Anna Polak. - Szpital jest niesłychanie potrzebny, nie mieliśmy intensywnej terapii dla dzieci i wysokospecjalistycznych usług w tym zakresie (…) W ciągu ostatnich dwóch lat ruszyły prace. Dzisiaj już możemy podziwiać Centrum – usłyszeli. Marszałek poinformowała, że obecnie na pierwszy plan wysuwa się kwestia wyposażenia jednostki. - Brakuje na ten cel 35 mln zł. Prowadzone są negocjacje z UE. Napisaliśmy projekt do Krajowego Programu Odbudowy. Te środki są niezbędne, żeby cała inwestycja była oddana pod klucz - mówiła marszałek. Przedstawiła także harmonogram finansowy. Wkład własny województwa to 26 mln zł.

W odpowiedzi na pytanie o kwestie budżetowe Centrum, Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala, stwierdził, że finansowanie na początek będzie opierało się na migracji pacjentów. – Pieniądze wędrują za pacjentami. Jesteśmy po kilku rozmowach z NFZ, przedstawiliśmy, jakie nowe oddziały będą powstawały. Prosimy o wsparcie w tej kwestii. Prowadzone są negocjacje z UE. Jeżeli nie będzie środków na wyposażenie, może to powodować opóźnienie w otwarciu. Bez tego nie możemy otworzyć Centrum, nie można tego robić na raty - podkreślił. - Warunkiem koniecznym zrealizowania naszych planów, stworzenia wszystkich poradni i zatrudnienia kadry jest uzyskanie finansowania z NFZ. Proszę o wsparcie w tym temacie – dodał Marcin Zaniew.

Pełnomocnik Prezesa Zarządu szpitala ds. tworzenia CZMiD poinformował radnych o głównych założeniach działalności Centrum. - Pomysł powstania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zrodził się po to, aby zapewnić kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim. Będzie jednostką realizującą diagnostykę i leczenie ogólnopediatryczne oraz w ramach oddziałów szpitalnych i przyszpitalnych poradni specjalistycznych dla dzieci. Dodatkowo pełnić będzie funkcje położnicze. To Centrum będzie też nowoczesną bazą dydaktyczną dla studentów kierunku lekarskiego – mówił.

Omówił także potrzeby i skład kadrowy jednostki. - Mamy 11 specjalistów pediatrii, w tym specjalistów w dziedzinach: nefrologii – 2 osoby, endokrynolog/diabetolog – 2 osoby, hemato-onkolog – 1 osoba, rezydenci – 14 osób. W planach jest zatrudnienie specjalisty pediatrii (planowane szkolenie z chorób zakaźnych) oraz zatrudnienie specjalisty gastroenterologa dziecięcego (w trakcie szkolenia). W zakresie chirurgii w planach jest zatrudnienie ortopedy dziecięcego – 1 osoba oraz neurochirurga dziecięcego (w trakcie szkolenia) – mówił Zaniew. W zakresie chirurgii mamy 9 specjalistów chirurgii dziecięcej, w tym 4 urologii dziecięcej oraz 1 ortopedii - mówił.  

 Liderzy pozyskani do projektu:

Dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ - specjalista pediatrii i nefrologii, zastępca kierownika Klinicznego Oddziału Pediatrii, kierownik Katedry Pediatrii Collegium Medicum;

Prof. Józef Ryżko - specjalista pediatrii i gastroenterologii, konsultant ds. gastroenterologii dziecięcej;

Prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska - specjalista pediatrii, hematologii i  onkologii dziecięcej, transplantolog, konsultant woj. ds. hematologii i  onkologii dziecięcej;

Dr hab. n. med. Marcin Polok – specjalista chirurgii dziecięcej, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej;

Dr. n. med. Agata Kuszerska – specjalista ginekologii i położnictwa, perinatolog, kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego;

Lek. med. Marzena Michalak-Kloc - specjalista neonatologii, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii.