Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie przekształcenia naszego Szpitala klinicznego w uniwersytecki. Uczestniczyli w nim, na zaproszenie  Marszałek Elżbiety Anny Polak: Stanisław Łobacz - prezes zarządu Szpitala, Waldemar Sługocki - senator RP, przedstawiciele władz uczelni, tj. prof. Tadeusz Kuczyński – rektor UZ, Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ oraz Krzysztof Szymański – mecenas z kancelarii obsługującej proces powołania szpitala uniwersyteckiego.

Podczas spotkania omówione zostały poszczególne etapy utworzenia jednostki oraz doprecyzowano terminy ich realizacji. Spotkanie było również okazją do podsumowania dotychczas prowadzonych prac nad projektem połączenia Spółki z Uniwersytetem Zielonogórskim.