Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 14 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się Zgromadzenie Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Województwo Lubuskie reprezentowali członkowie Zarządu: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, a także Alicja Makarska i Romuald Gawlik. Z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego w posiedzeniu uczestniczył Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Strzyżewski. Zarząd Spółki reprezentowali: Marek Działoszyński – Prezes Zarządu, Zbigniew Hupało – Wiceprezes ds. Rozwoju, Jarosław Sieracki – Wiceprezes ds. Finansowych.

Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości powyżej 2 mln zł, czyli zawarcie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Klinicznego Oddziału Kardiologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Posiedzenie było również okazją do omówienia przez Prezesa Spółki raportu z realizacji inwestycji oraz zakupów aparatury medycznej, dotowanych w 2017 r.  ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, w tym m. in.:

·      Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych - wartość inwestycji ogółem - 1.297.660,17 zł;

·      Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wartość inwestycji ogółem – 1.663.698,00 zł;

·      Wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD - wartość inwestycji ogółem - 5.876.482,05 zł;

·      Zakup aparatu RTG z ramieniem C w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego POLKARD - wartość inwestycji ogółem – 849.894,00 zł;

·      Utworzenie Pracowni Polisomnograficznej - wartość inwestycji ogółem – 110.335,00 zł;

·      Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów m.in.: Otorynolaryngologii, Okulistyki, Położniczo – Ginekologicznego, Stacji Dializ, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Chirurgii Naczyniowej oraz OIOM oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej - wartość inwestycji ogółem – 3.146.033,59 zł

·      Zakup wyposażenia dla SOR, Klinicznych Oddziałów Neonatologii, Hematologii i Nefrologii - wartość inwestycji ogółem – 363.844,90 zł

·      Zakup agregatu prądotwórczego - wartość inwestycji ogółem – 324.966,00 zł.

 

KK180314_254.jpg