Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś, tj. 20 marca 2018 r. pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, a Uniwersytetem Zielonogórskim zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji indywidualnych praktyk studenckich dla studentów UZ skierowanych przez Biuro Karier. Porozumienie podpisał Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński oraz Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

W ramach Porozumienia Szpital zobowiązał się min. do :

- współpracy przy opracowaniu programu indywidualnych praktyk studenckich

- zapewnienia w ramach możliwości odpowiednich warunków, stanowisk pracy, pomieszczeń czy urządzeń medycznych niezbędnych do przeprowadzenia ww. praktyki

- wyznaczenia spośród swojego personelu opiekuna praktyki indywidualnej, który zapozna  studenta ze specyfiką zawodu i warsztatem pracy, a także zapewni pomoc merytoryczną w trakcie realizowanej praktyki

- wydania opinii z praktyki indywidualnej .

 

Z kolei Uczelnia do:

- przyjmowania zgłoszeń studentów i wystawiania skierowań w celu odbycia indywidualnej praktyki w Szpitalu

- opracowania programu indywidualnej praktyki studenckiej we współpracy ze Szpitalem

- nadzoru i rozliczenia praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Ze strony Uczelni, realizację Porozumienia zawartego na czas nieokreślony będzie koordynować Kierownik Biura Karier, natomiast ze strony Szpitala - Naczelna Pielęgniarka.Jest to pierwsze tego typu porozumienie podpisane pomiędzy stronami.

 

Co ważne, z praktyk będą mogli skorzystać nie tylko studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, ale również np. inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej, biologii, biotechnologii, logistyki, czy nawet kierunków pedagogicznych i filozofii z etyką.