Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach dofinansowania lubuskich placówek służby zdrowia z budżetu województwa lubuskiego nasz szpital otrzyma w tym roku ponad 14 mln zł. Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, rozpoczęcie termomodernizacji i dalsza modernizacja budynku L, gdzie znajduje się onkologia. Dziś w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim stosowne umowy.

Czytaj więcej...

Nasz szpital  jego jedyny w Lubuskiem posiada oddział zakaźny. Podczas konferencji prasowej dyrekcja szpitala i lekarze specjaliści poinformowali o stanie przygotowania lecznicy na wypadek pojawiania się pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 2019-nCoem. - Jesteśmy na to przygotowani – zapewnił prezes szpitala dr Marek Działoszyński.

Czytaj więcej...

W czwartek, 16 stycznia 2020 r., Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedyczne powiększył się o nową część. Dzięki pracom remontowym pozyskano 5 dodatkowych sal, na których będzie można położyć 13 pacjentów. Modernizacja możliwa była dzięki pozyskaniu środków z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego.

Czytaj więcej...

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalu w 1999 r. na mocy Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że do 14 lutego 2020 r. istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Czytaj więcej...