Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 7 grudnia br. pierwsi chorzy zakażeni koronawirusem trafili do Szpitala Tymczasowego. Placówka powstała w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, w którym od połowy przyszłego roku miały być leczone dzieci. Prace wykończeniowe jednak przyspieszono, a przeznaczenie budynku zmieniono. Czasowe zmiany zostały wymuszone rozwojem pandemii.

Czytaj więcej...

W dniach 04-05.12.2020 r. (piątek i sobota) ze względu na prace serwisowe wystąpi czasowe ograniczenie w łączności ze szpitalem za pośrednictwem numerów stacjonarnych.

W pilnych sprawach prosimy kontaktować się na dyżurny numer telefonu komórkowego w punkcie informacyjnym szpitala: 534 511 189.

 

W naszym szpitalu po raz pierwszy w kraju podczas operacji onkologicznej rejonu głowy i szyi zastosowano śródoperacyjne obrazowanie fluorescencyjne z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG). Zespół lekarzy pod kierunkiem dr. hab. n. med. Pawła Golusińskiego prof. UZ, wykonuje w lecznicy zabiegi najwyższym stopniu zaawansowania. Podobne operacje przeprowadza się jedynie w ośrodkach onkologicznych w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach.

Czytaj więcej...

Olga Fedorowicz i Klaudia Szwakop to studentki szóstego roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, które zgłosiły się jako wolontariuszki do pomocy przy tworzonym Szpitalu Tymczasowym. Zgłosiły to nie do końca dobre słowo, bo – jak podkreślają -  na wolontariacie są już od marca, czyli od początku pandemii.

Czytaj więcej...