Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z pojawieniem się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, w naszym szpitalu wprowadzono zakaz odwiedzin. Otrzymujemy wiele pytań dotyczących obecności opiekunów przy dzieciach-pacjentach na oddziałach pediatrii i chirurgii dziecięcej, czy partnerów na oddziale położniczym. Czy można przekazać „paczki” pacjentom? To kolejne z pytań.

Czytaj więcej...

Uwaga! W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i odwiedzających z dniem dzisiejszym, tj 11 marca br. do odwołania wstrzymuje się odwiedziny pacjentów na wszystkich oddziałach. W wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem indywidualnej zgody kierownika lub ordynatora oddziału, pacjenta może odwiedzać jedna osoba.

W trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu zielonogórskiej Rady Miasta, która odbyła się dziś w szpitalu, radni jednogłośnie postanowili rekomendować prezydentowi miasta zabezpieczenie 7 mln zł w przyszłorocznych budżetach na budowę nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz wydanie pozwolenia na budowę komory hiperbarycznej. Mówiono też o potrzebie rekomendowania pracodawcom działań profilaktycznych w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Czytaj więcej...

W związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymane są odwiedziny na Klinicznym Oddziale Zakaźnym. Na pozostałych oddziałach szpitala wprowadza się ograniczenie wizyt do jednej osoby. Sugerujemy, by odwiedziny były możliwie krótkie. Prosimy o zachowanie zasad higieny, nie kontaktowanie się fizyczne z chorymi, niesiadanie na łóżkach oraz korzystanie ze środków dezynfekcyjnych. Dozowniki z płynem odkażającym można znaleźć w wielu miejscach szpitala – na korytarzach i przy wejściach na sale chorych.