Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

W związku z obecną sytuacją, wejście do budynków szpitala dla osób z zewnątrz (pacjentów, rodzin oraz interesantów), zostało ograniczone. Większość drzwi wejściowych została zamknięta, aby ograniczyć swobodny przepływ osób nie będących pracownikami szpitala.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Wejście na oddział możliwe jest wyłącznie za zgodą personelu oddziału.

Przywróciliśmy natomiast swobodny dostęp do zakładów diagnostycznych dla osób zarejestrowanych oraz możliwość odbioru wyników badań.

Przypominamy, że w całym szpitalu obowiązuje noszenie masek ochronnych, a w wielu miejscach udostępniamy pojemniki z płynem dezynfekującym (zachęcamy do korzystania z nich!).

ZASADY WEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW:

Budynek główny B-C

Do szpitala wchodzimy od strony parku, pojedynczo. Zakładamy maseczkę i zdejmujemy nakrycia głowy oraz dezynfekujemy ręce. Każda wchodząca osoba ma – dzięki kamerze termowizyjnej - automatycznie mierzoną temperaturę. W razie podwyższonej temperatury włączy się alarm dźwiękowy. Wówczas prosimy o niewchodzenie do dalszych pomieszczeń, przejście za barierki i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

Budynek L (położnictwo i onkologia)

Zgłaszamy się na Izbę Przyjęć wchodząc od strony szpitala (wejście od strony ul. Podgórnej jest nieczynne). Przy wejściu dzięki kamerze termowizyjnej automatycznie jest mierzona temperatura. W razie podwyższonej temperatury włączy się alarm dźwiękowy. Wówczas prosimy o niewchodzenie do dalszych pomieszczeń, przejście za barierki i poczekanie na personel medyczny, który udzieli dalszych wskazówek.

Budynek U (pulmonologia, torakochirurgia, radioterapia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny.

Budynek E (okulistyka, laryngologia)

Zgłaszamy się na oddział dzwoniąc do drzwi (są zamknięte). O dalszym postępowaniu decyduje personel medyczny. Dostęp do poradni laryngologicznej i okulistycznej możliwy jest bezpośrednio (wejście boczne) i nie wymaga przechodzenia przez wejście główne.

Budynek A i A1 (administracja)

Petentów prosimy o ograniczenie się do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z poszczególnymi działami.

Osoby niepełnosprawne, interesanci do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej i kasy szpitalnej korzystają z wejścia bocznego do budynku A od strony parkingu.