Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze

realizuje projekt pt.:

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim

SP ZOZ w Zielonej Górze

 

W RAMACH PROJEKTU SZPITAL REALIZUJE:

 

  • zakup i dostawę sprzętu do serwerowni, uruchomienie wirtualizacji serwerowni
  • rozbudowę systemu informatycznego wraz z wdrożeniem oraz niezbędnym oprogramowaniem systemowym
  • zakup licencji (rozbudowa systemu HIS)
  • wdrożenie nowych modułów na potrzeby e-platformy
  • wdrożenie Szpitalnego Portalu Informacyjnego SPI

WARTOŚĆ PROJEKTU – 3 027 315,00 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA LRPO – 85%

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 2 573 217,75 PLN

 

 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013
Tytuł Projektu: „Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”
Projekt realizowany w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Załączniki:
Pobierz plik (Artykuł_E-usługi.pdf)Artykuł_E-usługi.pdf[ ]89 kB