Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  


Kliniczny Oddział Hematologii prowadzi kompleksową diagnostykę i terapię pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu:
- ostrych i przewlekłych chorób rozrostowych i immunologicznych układu chłonnego i krwiotwórczego, także z zastosowaniem leków w ramach programów lekowych: rytuksymab, lenalidomid, pomalidomid, daratumumab, karfilzomib, obinutuzumab, ibrutynib, wenetoklaks, ruksolitynib, piksantron, brentuksymab, eltrombopag,
- wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych i nadkrzepliwości,
- pierwotnych niedoborów odporności ze wskazaniami do podawania preparatów immunoglobulin.

Nie prowadzimy: immunoablacji, megachemioterapii, leczenia ostrych białaczek limfoblastycznych poniżej 60. r. ż.
Na oddziale zatrudnionych jest siedmioro lekarzy:
specjaliści chorób wewnętrznych i hematologii - 4,
specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i medycyny ratunkowej - 1,
specjaliści chorób wewnętrznych - 2.

Wspiera nas konsultant, hematolog i transplantolog, profesor nauk medycznych.
Opiekę nad chorymi sprawuje zespół 17 pielęgniarek specjalistek.

Prowadzimy chorych na 27 łóżkach, w tym 2 izolacyjnych, oraz na 3 stanowiskach dziennej chemioterapii.
Nadzorowanie leczenia poszpitalnego i udzielanie porad lekarskich ambulatoryjnych odbywa się w Poradni Hematologicznej. Prowadzone są tu także programy lekowe z zastosowaniem imatynibu, dazatynibu, nilotynibu i bosutynibu.


Kontakt:
Ordynator Oddziału: lek. Alina Świderska - tel. 68 3296378
Lekarze - tel. 68 32 96 372
Pielęgniarki - tel. 68 32 96 373