Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Kliniczny Oddział Pediatrii świadczy usługi w następującym zakresie:

Świadczenia i profil Oddziału: realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku od 0-18 lat przyjmowanych w trybie ostrym i planowym. W ramach Oddziału istnieje możliwość diagnostyki i leczenia wielu schorzeń wieku dziecięcego. Wykonujemy niemal cały wachlarz badań diagnostycznych z zakresu badań obrazowych i endoskopowych u starszych dzieci, badania holterowskie czynności serca i ciśnienia krwi oraz szereg testów i badań diagnostycznych (w tym biopsji nerki, szpiku i tarczycy). Działalność kliniczna Oddziału koncentruje się wokół pediatrii ogólnej. W zakresie specjalności pediatrycznych zajmujemy się głównie diagnostyką i leczeniem:

- chorób endokrynologicznych i cukrzycy (jesteśmy jednym z dwóch ośrodków referencyjnych w województwie zajmujących się cukrzycą u dzieci),

- chorób hematologicznych (jesteśmy regionalnym ośrodkiem zajmującym się hemofilią u dzieci),

- chorób układu moczowego i nadciśnienia tętniczego (prowadzimy kompleksową diagnostykę, także genetyczną w wybranych jednostkach chorobowych). Jesteśmy eksperckim ośrodkiem diagnostyki i leczenia kamicy moczowej oraz tubulopatii u dzieci. Wspólnie z Klinicznym Oddziałem Chirurgii i Urologii Dziecięcej tworzymy Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Kamicy Układu Moczowego u dzieci zapewniając opiekę dla dzieci z terenu całego kraju,

- chorób przewodu pokarmowego (jesteśmy w trakcie rozwijania gastroenterologii dziecięcej, współpracując z prof. dr hab. n. med. Józefem Ryżko).

W Oddziale istnieje także możliwość konsultacji specjalistycznych w zakresie innych schorzeń.

Kadra: w Oddziale zatrudnionych jest 9 specjalistów pediatrii, większość z nich posiada także dodatkowe specjalizacje z endokrynologii (1 osoba), nefrologii (2 osoby), hemato-onkologii dziecięcej (1 osoby), endokrynologii i diabetologii dziecięcej (1 osoba) oraz gastroenterologii dziecięcej (1 osoba). Współpracujemy także z konsultantami zewnętrznymi w dziedzinie kardiologii, neurologii dziecięcej oraz psychiatrii. Większość kadry pielęgniarskiej posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatora diabetologicznego.

Kształcenie: w Oddziale prowadzone są zajęcia z pediatrii dla studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Ponadto posiadamy akredytację na szkolenie w zakresie pediatrii (14 miejsc szkoleniowych). Aktualnie w Oddziale szkolenie odbywa 12 rezydentów.

Kontakt z Oddziałem:

  • Kierownik Oddziału lek. Kazimiera Kucharska-Barczyk, tel.  (68) 32 96 386
  • Z-ca Kierownika Oddziału dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ, tel. (68) 32 96 387
  • Pielęgniarka Oddziałowa: Joanna Kulikow, tel. (68) 32 96 393
  • Dyżurka Lekarska (dzieci młodsze), tel. (68) 32 96 392
  • Dyżurka Lekarska (dzieci starsze), tel. (68) 32 96 388
  • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci młodsze), tel. (68) 32 96 392
  • Dyżurka Pielęgniarska (dzieci starsze), tel. (68) 32 96 391