Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

                                                                                      Zielona Góra 30.10.2018 r.

TAA.213.42.2018                                    

O G Ł O S Z E N I E 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie refundowanego przez NFZ sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i środków pomocniczych na okres 3 lat.

 

Budynek „C” powierzchnia 18,14 m².

 

I. WARUNKI WYNAJMU:

1. Kwota czynszu za:

    a) najem pomieszczeń -  cena wywoławcza 21,10 zł/m² + obowiązujący % podatku

    b) media wg obowiązującego cennika tutejszego Szpitala.

2. Termin związania  ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej,

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia 09.11.2018 roku do godziny 11:30 w Budynku

    Administracji – pokój 011.

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.11.2018 roku o godzinie 12:00 w Budynku

    Administracji pokój 011.

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

    Budynek Administracji pokój 011.

4. Osobą  uprawnioną do kontaktów jest Halina Miler – tel. 68 32 96 564,

    e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. projekt umowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. oferta – załącznik nr 2 do ogłoszenia.