Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

                                                                                              Zielona Góra, 29.10.2018 r.

TAA.213.41.2018                                    

O G Ł O S Z E N I E 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra ogłasza pisemny konkurs ofert na wynajem powierzchni w budynkach Szpitala pod ustawienie automatów samosprzedających do napojów zimnych, napojów gorących oraz przekąsek i słodyczy na okres 3 (trzech) lat.

Wynajmujący przewiduje ustawienie minimum 11 (jedenaście) automatów ww. asortymentu, które powinny zapewnić potrzeby pacjentów, personelu oraz wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala.

Automaty powinny posiadać: nowoczesny i estetyczny wygląd, wrzutnik na monety 0,10 – 5,00 zł oraz posiadać system bezgotówkowy. Zainstalowany czujnik zwrotu monety, w przypadku zawieszenia się produktu. Maszyna powinna być zabezpieczona antywłamaniowo i posiadać wzmocnioną szybę. Zasilanie 230V/50Hz.

Przed złożeniem oferty Oferent ma prawo do odbycia wizji lokalnej powierzchni pod automaty wskazanych przez Wynajmującego w budynkach Szpitala po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Administracyjno - Gospodarczym tel: 68 3296566, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. WARUNKI WYNAJMU

1.            Kwota czynszu za najem powierzchni pod automat samosprzedający - cena wywoławcza 184,00 zł/szt + obowiązujący % podatku VAT. 

2.            Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

II. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.            Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

2.            Oświadczenie, ze Najemca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług branży vendingowej.

3.            Wypełnioną i podpisaną ofertę stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.            Oferty należy składać do dnia 12.11.2018 roku do godziny 12:00w Budynku Administracji – pokój 011

2.            Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.11.2018 roku o godzinie 12:30 w Budynku Administracji - pokój 011

3.            Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Budynek Administracji - pokój 011

4.            Osobą uprawnioną do kontaktów jest Agnieszka Antoszków – tel. 68 32 96 565, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Projekt umowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oferta – załącznik nr 2 do ogłoszenia.