Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

Szpital Uniwersytecki

imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty

w Dziale Inwestycji i Remontów

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1. wykształcenie: wyższe techniczne, specjalność: ogólnobudowlane lub instalacyjne sanitarne,

2. znajomość pakietu MS Office

3. rzetelność i samodzielność w działaniu,

4. dobra organizacja pracy,

5. kreatywność,

6. komunikatywność,

7. umiejętność pracy w zespole,

8. odporność na stres

 

Mile widziane:

1. doświadczenie zawodowe: uczestniczenie w procesach budowlanych,

2. uprawnienia do projektowania

3. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

4. znajomość programów do kosztorysowania robót budowlanych,

5. znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  życiorys i list motywacyjny,

2.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

 

Termin składania dokumentów:

24 sierpnia 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zyty 26

z dopiskiem: zatrudnienie w Dziale Inwestycji i Remontów

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są  niszczone po upływie miesiąca po zakończeniu rekrutacji.

Oferty te mogą  zostać  na  wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pokoju 114 (budynek administracji).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 329 62 19.