Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o.
zatrudni w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
diagnostę laboratoryjnego
na stanowisko
Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych

wymagania związane ze stanowiskiem:
1. minimum 3-letni staż w zawodzie,
2. wykształcenie wyższe oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
3. tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologia medyczna

wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2021r.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Oferty proszę składać w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi tutejszego Szpitala, ul. Zyty 26. lub 0683296218, 0683296220 – Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi