Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Część X. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi Szpital, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania depozytu chorych określa odrębne zarządzenie Dyrektora Szpitala.