Przy planowym przyjęciu na oddział pacjent powinien mieć przy sobie:
- aktualny dokument z numerem PESEL
- skierowanie na oddział
- w przypadku emerytów i rencistów – aktualną legitymację emeryta lub rencisty

 

Uwaga!

 

Pacjent skierowany do Szpitala powinien posiadać komplet niezbędnych badań diagnostycznych będących w zakresie lekarza, który wystawił skierowanie na leczenie szpitalne. Badania zlecone przez lekarza kierującego powinny być typowe dla danej jednostki chorobowej i potwierdzać wstępne rozpoznanie schorzenia. Jeśli hospitalizacja jest związana z zabiegiem operacyjnym pacjent powinien także posiadać informację o wykonanym szczepieniu przeciwko WZW.

 

Warto, aby pacjent (lub jego opiekun) miał przy sobie również karty informacyjne z pobytów szpitalnych oraz inną posiadaną dokumentację medyczną.