Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Zakład Rehabilitacji z Pododziałem Rehabilitacji Neurologicznej - Budynek B , Piętro 0, Tel. do rejestracji: 683296308


Wejście do budynku


Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik - mgr Zbigniew Guzek
Pielęgniarka Oddziałowa - Bożena Hanousek
Kierownik Zespołu Techników - Alicja Kamińska

Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej prowadzi terapię w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych, rehabilitację ambulatoryjną oraz rehabilitację w domu pacjenta. Zajmuje się również kompleksową rehabilitacją pacjentów przebywających w oddziałach znajdujących się w strukturze naszego Szpitala. Dodatkowo, zespół psychologów zatrudnionych w Zakładzie Rehabilitacji prowadzi terapię pacjentów oraz wspiera rodziny chorych leżących na wszystkich oddziałach.

W ramach wczesnej rehabilitacji neurologicznej prowadzony jest 25-łóżkowy oddział. Największą grupę pacjentów usprawnianych na tym oddziale stanową pacjenci po udarach mózgu.

Na oddziale zatrudniony jest profesjonalny zespół medyczny z dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. W skład zespołu wchodzą lekarze ze specjalizacją neurologiczną, ortopedyczną i rehabilitacji medycznej, wysoko wykwalifikowani magistrowie fizjoterapii z certyfikatami P.N.F., neurologopedzi, psycholodzy, terapeuci zajęciowi oraz pielęgniarki.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywane są zabiegi z zakresu:
* światłolecznictwa (promieniowanie IR, laseroterapia),
* elektrolecznictwo (elektrostymulacja, jonoforeza, galwanizacja, prądy diadynamiczne, prądy Tensa, prądy interferencyjne),
* magnetoterapii (pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, pole magnetyczne niskiej częstotliwości),
* ultradźwięki,
* masaż (suchy klasyczny, limfatyczny ręczny, limfatyczny mechaniczny).

Prowadzona jest także indywidualna kinezyterapia ambulatoryjna oraz w domu pacjenta.

Rejestracja pacjentów na rehabilitację w warunkach domowych i ambulatoryjną prowadzona jest telefonicznie pod numerem sekretariatu 68 329 65 43 lub mailowo pod adresem lu.s@szpital.zgora.pl

Telefony kontaktowe:
Kierownik Zakładu 68 329 65 23
Pielęgniarka Oddziałowa i lekarz oddziału 68 329 63 08
Kierownik Zespołu Techników 68 329 65 43
Dyżurka pielęgniarek i sekretariat 68 32963 09Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Onkologii - Budynek L , Piętro 1 Tel. 68 3296 531


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Onkologii

Lubuski Ośrodek Onkologii jest jedynym w województwie ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy i daje możliwość zastosowania wszystkich metod leczenia onkologicznego w sposób skojarzony lub sekwencyjny. 
W ramach konsylium onkologicznego podejmowane są decyzje terapeutyczne na podstawie opinii: chirurga onkologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty oraz lekarzy innych specjalności zaangażowanych w proces leczenia co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych metod leczenia onkologicznego. 

Lubuski Ośrodek Onkologii tworzą:
- Kliniczny Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii,
- Kliniczny Oddział Radioterapii,
- Poradnia Onkologiczna,
- Dzienny Oddział Chemioterapii,
- Zakład Radioterapii,
- Zakład Fizyki. 

W ramach Klinicznego Oddziału Onkologii i Dziennego Oddziału Chemioterapii prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią oraz leczenie ukierunkowane molekularnie. 
Kliniczny Oddział Onkologii dysponuje 36 łóżkami, co zapewnia możliwość prowadzenia chemioterapii w trybie stacjonarnym w przypadkach kilkudniowych schematów leczenia  oraz w przypadku leczenia skojarzonego radioterapią  z chemioterapią. 
Praca Klinicznego Oddziału Onkologii jest zintegrowana z działalnością Dziennego Oddziału Chemioterapii, gdzie prowadzone jest leczenie systemowe nowotworów w trybie ambulatoryjnym. Pacjenci, którzy nie wymagają leczenia stacjonarnego (związanego z kilkudniowym pobytem w Oddziale) mają zapewnianą możliwość leczenia ambulatoryjnego – mniej absorbującego. 
W  ramach leczenia w oddziale i leczenia ambulatoryjnego pacjent ma dostęp do leczenia przedoperacyjnego chemioterapią w przypadku rozpoznania raka piersi, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego zintegrowanego z leczeniem operacyjnym po wstępnej chemioterapii. W przypadku konieczności dodatkowych konsultacji specjalistycznych pacjent ma stały do nich dostęp w obrębie szpitala i poradni specjalistycznych. Zarówno pacjent jak i członkowie rodziny mają możliwość wsparcia psychologicznego w ramach oddziału i porani.

Pacjenci mają dostęp do leczenia nowoczesnymi lekami w programach lekowych refundowanych przez NFZ: 

 • w raku płuca:
  IRESSA (gefitynib)
  TARCEVA (erlotynib)
  GIOTRIF (afatinib)
  XALCORI (kryzotynib)
  TAGRISSO (ozymertynib)
  KEYTRUDA (pembrolizumab)
  OPDIVO (niwolumab)
  VARGATEF (nintedanib);
 • w raku jelita grubego:
  AVASTIN (bewacyzumab)
  ERBITUX (cetuksymab)
  VECTIBIX (panitumumab)
  ZALTRAP (aflibercept);
 • w raku piersi:
  HERCEPTIN (trastuzumab) dożylnie i podskórnie
  PERJETA (pertuzumab)
  TYVERB (lapatinib) 
 • w raku nerki:
  SUTENT (sunitynib)
  NEXAVAR (sorafenib),
  AFINITOR (ewerolimus)
  TORISEL (temsyrolimus)
  VOTRIENT (pazopanib)
  INLYTA (aksytynib)
  CABOMETYX (kabozantynib)
  OPDIVO (niwolumab);
 • w nowotworach podścieliska przewodu pokarmowego (GIST):
  GLIVEC (imatinib)
  SUTENT (sunitynib)
  NEXAVAR (sorafenib)
 • w raku wątrobowokomórkowym:
  NEXAVAR (sorafenib)
 • w mięsakach tkanek miękkich:
  YONDELIS (trabektydyna)
  VOTRIENT (pazopanib)
  SUTENT (sunitynib)
 • w czerniakach:
  ZELBORAF (wemurafenib)
  COTELIC (kometynib)
  TAFINLAR (dabrafenib)
  MEKINIST (trametynib)
  YERVOY (ipilimumab)
  OPDIVO (niwolumab)
  KEYTRUDA (pembrolizumab);
 • w raku jajnika:
  AVASTIN (bewacyzumab)
  LYNPARZA (olaparib);
 • w nowotworach narządów głowy i szyi:
  ERBITUX (cetuksymab);
 • w nowotworach neuroendokrynnych trzustki:
  AFINITOR (ewerolimus),
  SUTENT (sunitynib);
 • w rakach trzustki:
  ABRAXANE (nab-paklitaksel);
 • w raku gruczołu krokowego:
  ZYTIGA (octan abirateronu)
  XTANDI (enzalutamid);
 • w raku żołądka:
  HERCEPTIN (trasuzumab);
 • w raku podstawnokomórkowym skóry:
  ERIVEDGE (wismodegib).

Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Poradnia Onkologiczna zajmuje się również obserwacją pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym i zlecaniem niezbędnych badań  mających na celu wykluczenie nawrotu choroby nowotworowej.

Ordynator: dr n. med. Marek Szwiec;
Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Łuczak;
Sekretariat Oddziału Onkologii, Ordynator - tel/fax 68 32 96 527
Rejestracja Poradni Onkologicznej - tel. 68 329 62 00
Dyżurka Lekarska Oddziału Onkologii (I piętro) - 68 32 96 539
Dyżurka Lekarska Oddziału Onkologii (II piętro) - 68 32 96 530
Dyżurka Pielęgniarska Oddziału Onkologii (I piętro) - 68 32 96 537
Dyżurka Pielęgniarska Oddziału Onkologii (II piętro) - 68 32 96 531Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Neurologii - Budynek B , Piętro 0 Tel. 68 3296 318


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Neurologii

Kliniczny Oddział Neurologii świadczy usługi w następującym zakresie:

diagnostyki i leczenia udarów mózgu, diagnostyki i leczenia innych niż schorzenie naczyniowe chorób układu nerwowego.

Oddział liczy 35 łóżek zlokalizowanych w wyremontowanych i zmodernizowanych salach w tym 4 łózka na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Oddział posiada nowoczesną pracownię elektroencefalograficzną z możliwością rejestracji wideo, pracownie polisomnograficzną służącą do diagnostyki zaburzeń snu oraz nowoczesny aparat Dopplerowski Duplex pozwalający na precyzyjną diagnostykę tętnic szyjnych, kręgowych oraz wewnątrzczaszkowych.

Pracownia elektrofizjologii (EMG) zajmuje się diagnozowaniem schorzeń nerwowo-mięśniowych (polineuropatie, mononeuropatie, choroba neuronu ruchowego, uszkodzenie, korzeniowe, miopatie, miastenia).

Do dyspozycji Oddziału pozostaje czynna całą dobę pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego. Podczas pobytu w Oddziale pacjenci objęci są fachową rehabilitacją ruchową świadczoną przez specjalistów z Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Zapewnia się też rehabilitację zaburzeń mowy (na etacie pracuje logopeda) oraz opiekę psychologa. Dostępna jest całodobowa diagnostyka biochemiczna.

Poza tym Oddział zapewnia także stałą dostępność konsultacji kardiologicznych, neurochirurgicznych, anestezjologicznych oraz innych specjalności wg potrzeb.

Szeroki zakres badań diagnostycznych dostępnych w Oddziale oraz kwalifikacje personelu pozwalają na rozpoznanie i podjęcie leczenia zdecydowanej większości schorzeń układu nerwowego.

Prowadzimy Programy Terapeutyczne NFZ dla chorych z SM (stosujemy zestaw leków tzn. pierwszej i drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego), spastyki poudarowej kończyn górnych i dolnych toksyna botulinową oraz leczenie immunoglobulinami.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie neurologii.

Pacjenci hospitalizowani na Oddziale mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, zatrudnionych jest 10 lekarzy; 8 posiada II stopień specjalizacji, 2 osoby stopień naukowy oraz 20 pielęgniarek i 1 technik obsługujący profesjonalny sprzęt w pracowniach.

Oddział ściśle współpracuje także z Kliniką Neurologii w Poznaniu.

Kontakt z oddziałem:

 • Kierownik Oddziału dr n. med. Szymon Jurga, (68) 329 64 84
 • Dyżurka Lekarska, (68) 329 64 85
 • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 329 64 87


Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Chorób Płuc - Budynek U, Piętro 1 Tel. 68 3296 454


Wejście do budynku


Kliniczny Oddział Chorób Płuc

Oddział liczy 35 łóżek i świadczy usługi w następującym zakresie:

 Diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe, chemiczne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • zapalenie oskrzeli,
 • sarkoidoza płuc,
 • płyn w jamie opłucnej,
 • gruźlica płuc, mykobakteriozy,
 • zatorowość płucna,
 • choroby śródmiąższowe płuc, w tym zwłóknienie płuc, AZPP,
 • przewlekłe serce płucne w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej,
 • krwioplucie i krwawienia z układu oddechowego,
 • guzy płuc – diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych/nowotworowych w płucach,
 • mukowiscydoza,
 • niewydolność oddechowa, w tym leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji ( 5 respiratorów) oraz kwalifikacja do domowego leczenia tlenem i do przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej,
 • kwalifikacja do przeszczepów płuc,
 • program lekowy leczenia astmy oskrzelowej alergicznej ciężkiej leczonej Omalizumabem (XOLAIR) i eozynofilowej leczonej Mepolizumabem ( NUCALA),
 • program lekowy leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (Leki nintedanib i pirfenidon),
 • diagnostyka różnicowa duszności, kaszlu, krwioplucia,
 • diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego ( polisomnografia, poligrafia, leczenie OBS za pomocą CPAP i w razie potrzeby kwalifikacja do BiPAP).

 W diagnostyce i leczeniu wykonujemy:

 • badania endoskopowe płuc (fiberobronchoskopia) z pobraniem wycinków do badania hist-pat. i materiału na bakteriologię,
 • punkcje jamy opłucnej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • badanie czynnościowe układu oddechowego: spirometria, próba rozkurczowa, bodypletyzmografia, badanie pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla DLco,
 • ultrasonografię płuc i opłucnej,
 • BAC – biopsję cienkoigłową aspiracyjną pod kontrola USG i KT,zarówno guzów płuc jak i zmian metastatycznych w węzłach chłonnych i wątrobie,

 Oddział zatrudnia trzech specjalistów w zakresie chorób płuc, trzech lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Kontakt z oddziałem:
Kierownik Oddziału lek. Hanna Łuczak-Aszkowska: (68) 32 96 453 lub w. 243
Dyżurka Lekarska: (68) 32 96 453
Dyżurka Pielęgniarska: (68) 32 96 456, lub w. 47
Pielęgniarka Oddziałowa: (68) 32 96 454

 Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Chirurgii Klatki Piersiowej - Budynek U, Piętro 2, Tel. 68 3296 460


Wejście do budynku


Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej dysponuje 24 łóżkami, na których są leczeni chorzy z następującymi dolegliwościami płuc:

 • nowotwory złośliwe płuc,
 • choroby ropne klatki piersiowej,
 • tzw. odma samoistna (pęknięcie płuca),
 • zaawansowane choroby tarczycy w postaci wola zwykłego lub zamostkowego nieraz wymagającego dostępu przez otwarcie klatki piersiowej lub rozcięcie mostka,
 • ciężkie urazy klatki piersiowej i powikłania oraz chorzy z ciałami obcymi w drogach oddechowych.

Na oddziale wykonywane są w pełnym wymiarze operacje w wymienionych schorzeniach, a także postępowanie (biopsje węzłów chłonnych, powłok, tarakotomia zwiadowcza oraz bronchoskopia zarówno sztywna jak i fiberobronchoskopia).

W oddziale pracuje pięciu specjalistów z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz przysługujący oddziałowi sztab oddanych swej pracy i chorym pielęgniarek.

Kontakt z oddziałem:

 • Kierownik Oddziału - dr n. med. Roman Lewandowski, (68) 32 96 459
 • Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 460
 • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 461