Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Zakład Patomorfologii - Budynek O, Piętro 0,1, Tel. do rejestracji: (68) 32 96 338


Wejście do budynku


Zakład Patomorfologii

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII
Lokalizacja Zakładu Patomorfologii:

Pawilon „O”, wejście od ul. Zyty, czynny Poniedziałek - Piątek w godz.7.00-14.35

Zakład Patomorfologii jest ośrodkiem diagnostycznym wykonującym badania na rzecz Oddziałów Szpitala i Poradni Przyszpitalnych oraz innych podmiotów mających podpisaną umowę z SPZOZ Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.

Jest jednym z nielicznych świadczeniodawców diagnostyki patomorfologicznej na terenie województwa lubuskiego. Współpracuje z doświadczonymi diagnostami w dziedzinie patomorfologii w różnych ośrodków medycznych w Polsce oraz prowadzi badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Posiada możliwość kształcenie specjalizacyjnego (możliwe jest także odbywanie staży cząstkowych w innych specjalizacjach).

Zakład Patomorfologii wyposażony jest w nowoczesną aparaturę (linia technologiczna Leica) oraz posiada wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość usług.

Zakład Patomorfologii posiada licencję (Licencja nr 13/2019 z dnia 18.09.2019 r.) Komisji Polskiego Towarzystwa Patologów ds. Licencjonowania Zakładów/Pracowni Patomorfologii na:
● badania histopatologiczne,
● immunohistochemiczne,
● cytologiczne,
● badania sekcyjne.

W ramach Zakładu Patomorfologii funkcjonują następujące pracownie:
● Pracownia Histopatologiczna,
● Pracownia Cytologii,
● Pracownia Immunohistochemii,
● Prosektura.

Zakład Patomorfologii oferuje następujące rodzaje badań:

1. Histopatologia z badaniami:
- histochemicznymi,
- immunohistochemicznymi,
- badania śródoperacyjne,

2. Cytodiagnostyka z badaniami:
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa: guzy palpacyjne, guzy położone głęboko (pod kontrola USK i TK),
- cytologia złuszczeniowa: rozmazy płynów z jam ciała, cytologia szyjki macicy.

3. Barwienie preparatów cytologicznych
4. Konsultacje preparatów histopatologicznych i cytologicznych
5. Badania autopsyjne

Kontakt z Zakładem Patomorfologii:
● e-mail: ln@szpital.zgora.pl
● Kierownik Zakładu Patomorfologii dr n. med. Roman Monczak, (68) 32 96 338
● Sekretariat Zakładu Patomorfologii, (68) 32 96 338

{AG}pato{/AG}Wskazówki dojazdu

Zakład Diagnostyki Obrazowej - Budynek C, Piętro -1,0, Tel. do rejestracji: (68) 3296 330


Wejście do budynku


Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład realizuje usługi z szerokiego spektrum badań obrazowych przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury. Misją Zakładu jest osiągnięcie najwyższego poziomu świadczeń zgodnych z wymogami oraz standardami współczesnej medycyny.W skład Zakładu wchodzą:

1.Pracownie rentgenodiagnostyki ogólnej

Wyposażenie pracowni:
-aparat cyfrowy Canon ADORA
-aparat analogowy Villa Systems SYMPHONY
W pracowniach realizuje się badania z zakresu radiologii klasycznej( z wyłączeniem radiologii stomatologicznej), w tym badania kontrastowe układu moczowego oraz przewodu pokarmowego.

2.Pracownie USG

Wyposażenie pracowni:
-aparat Philips HD-11XE
-aparat Toshiba Aplio 400
W pracowniach wykonuje się badania narządów jamy brzusznej oraz miednicy mniejszej, tarczycy, ślinianek, gruczołów piersiowych, jąder oraz obwodowych węzłów chłonnych, a także przezciemiączkowe badania mózgowie u noworodków i niemowląt, ponadto badania tętnic i żył kończyn oraz jamy brzusznej (usg doppler).

 

3.Pracownia tomografii komputerowej

Wyposażenie pracowni:
-64-rzędowy tomograf General Electric Lightspeed VCT z automatycznym wstrzykiwaczem środka kontrastowego.
W pracowni wykonuje się badania głowy (mózgowia, zatok),narządów szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, kręgosłupa i innych struktur kostno-stawowych, badania angiograficzne (mózgowia, klatki piersiowej i jamy brzusznej ,naczyń obwodowych).

 

4.Pracownia rezonansu magnetycznego

Wyposażenie pracowni:
- aparat 1,5 T Siemens Avanto z automatycznym wstrzykiwaczem środka kontrastowego. W pracowni wykonuje się badania głowy i szyi, kręgosłupa, kości i stawów, jamy brzusznej i miednicy oraz naczyń.
Zakład wykonuje badania u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach naszego szpitala, kierowanych z poradni przyszpitalnych oraz zakładów opieki zdrowotnej, które podpisały stosowne umowy ze szpitalem.

Badania z zakresu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonujemy również u pacjentów ambulatoryjnych (z różnych poradni) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badania mammograficzne wykonujemy u pacjentek kierowanych z przyszpitalnej poradni onkologicznej oraz kierowanych w ramach etapu profilaktyki pogłębionej.

 

Kontakt z Zakładem Diagnostyki Obrazowej:

- Kierownik Zakładu - dr n. med. Wojciech Wierzchołowski ................................ (68) 3296 320

- Rejestracja (Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego) ................(68) 3296 330

- Rejestracja (USG)......................................................................................... (68) 3296 330

- Pracownia Tomografii Komputerowej............................................................. (68) 3296 324

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego ........................................................... (68) 3296 245

- Pracownia USG ............................................................................................ (68) 3296 328

{AG}diagnostyka_obrazowa{/AG}Wskazówki dojazdu

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Budynek C, Piętro 2, Tel. do rejestracji: (68) 32 96 268


Wejście do budynku


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania na potrzeby Oddziałów Szpitala i Poradni Przyszpitalnych oraz pacjentów ze skierowaniami wystawionymi przez przychodnie i gabinety lekarskie, które mają umowę z naszym szpitalem. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu i doświadczonemu personelowi oraz wykorzystaniu aparatury diagnostycznej renomowanych firm zapewniamy wysoką jakość usług.

Dodatkowo wykonujemy również badania odpłatnie - dla pacjentów bez skierowań lub posiadających skierowanie z prywatnych gabinetów lekarskich zgodnie z obowiązującym cennikiem, który można znaleźć TUTAJ.

 

Lokalizacja punktu poboru dla pacjentów:

Pawilon „U”, Budynek Przychodni Przyszpitalnych, parter, pokój nr 3, wejście od ul. Podgórnej, czynny: 

- poniedziałek - piątek w godz.7.00-13.30.

- sobota w godz. 8.00-12.20 (Uwaga! Tylko dla pacjentów komercyjnych, czyli wykonujących badania prywatnie) PRZYJĘCIA W SOBOTĘ WSTRZYMANE!!!

 

Godziny pobierania materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych w punkcie pobrań:

Poniedziałek - Piątek w godz. 7.15 - 13.30

W wyjątkowych sytuacjach (ze względów medycznych) w przypadku konieczności wykonania badań poza godzinami pracy Punktu Pobrań, istnieje możliwość wykonania badania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (Budynek Główny „C”, wejście od ul. Wazów, piętro II).

Przy rejestracji należy okazać skierowanie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku pacjentów bez skierowania wystarczy sam dokument potwierdzający tożsamość.

 

Odbiór wyników w Punkcie Poboru dla pacjentów:

Czas oczekiwania na wynik badań podstawowych to 1 dzień roboczy (pozostałe wyniki w zależności od rodzaju badania – informacja w Punkcie Poboru).

Poniedziałek - Piątek w godz. 12.00-14.00

Wynik należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku odbioru wyników przez osoby inne należy okazać pisemne upoważnienie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada następujące Certyfikaty Jakości:
● Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
● Certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO,
● Międzynarodowy Certyfikat Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – NEQAS,
● Międzynarodowy Certyfikat Kontroli Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – RIQAS,

W ramach Zakładu Diagnostyki laboratoryjnej funkcjonują następujące pracownie:
● Pracownia Biochemiczna,
● Pracownia Hematologiczna z Hemostazą,
● Pracownia Immunochemiczna,
● Pracownia Badań Mikrobiologicznych
● Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
● Pracownia Prątka Gruźlicy

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje następujące rodzaje badań:

I. Badania z zakresu analityki medycznej:

1. Pełen zakres badań podstawowych krwi i moczu

2. Badania specjalistyczne:
- markery nowotworowe,
- markery zawału mięśnia sercowego: troponina, CK-MB,
- BNP,
- hormony tarczycy, płciowe i inne,
- przeciwciała przeciwtarczycowe,
- parathormon,
- insulina,
- peptyd-c,
- paracetamol,
- vancomycyna,
- prokalcytonina,`
- kwas wanilino-migdałowy,
- beta2-mikroglobulina.

3. Diagnostyka chorób infekcyjnych:
- żółtaczki wszystkich typów,
- różyczka,
- cytomegalia,
- toxoplazmoza (również avidność TOXO IgG),
- borelioza z testem potwierdzenia,
- HIV.

4. Diagnostyka cytochemiczna:
- różnicowanie ostrych białaczek: FAG, PAS, POX, esteraza kwaśna alfa-naftylu,
- różnicowanie zespołów mieloproliferacyjnych: FAG.

5. Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunologicznym:
- przeciwciała przeciwjądrowe – miano i różnicowanie,
- przeciwko cytoplazmie granulocytów ANCA, peroksydazie 3,błonie podstawnej kłębuszków,
- przeciwciała przeciwko Endomysium i gliadynie,
- przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka -PCA i czynnikowi wew. IF,
- przeciwciała przeciwko kłębuszkom nerkowym,
- przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA,
- przeciwciała przeciwwyspowe (ICA),
- przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2),
- anty-GAD.

6. Diagnostyka chorób alergicznych:

- IgE całkowite,
- IgE swoiste (pokarmowe i wziewne w panelach i pojedyncze).

7. Diagnostyka gammapatii monoklonalnych:
- immunoelektroforeza (immunofiksacja) białek,
- łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy i w moczu,
- wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy (od 01.01.2014 r.),
- immunoglobuliny IgA, IgG i IgM.

8. Diagnostyka specjalistyczna:
- wykrycie latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy: test quantiferon,
- przeciwciała przeciwko ospie wietrznej,
- chlorki w pocie: badanie pacjenta bezpośrednio w laboratorium,
- witamina 25 (OH)D3 (od 01.01.2014 r.).

II. Badania z zakresu mikrobiologii klinicznej:
-w kierunku drobnoustrojów chorobotwórczych (w materiałach typu: mocz, wymaz z gardła, wymaz z nosa, wymaz z rany, wymaz z ucha itp.),.
-w kierunku prątka gruźlicy,
-w kierunku schorzeń jelitowych (Salmonella, rotawirusy, adenowirusy, toksynotwórcze Clostridium difficile),
-w kierunku chorób wenerycznych (kiła, rzeżączka, rzęsistek, Chlamydia trachomatis, Ureplasma spp/Mycoplasma hominis),
-w kierunku grzybic skóry i paznokci,
-w kierunku GBS u kobiet w ciąży,
-biocenoza pochwy i szyjki macicy,

Kontakt z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej:
● e-mail: lc@szpital.zgora.pl
● Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Aleksandra Frydrych, (68) 329 62 70,
● Kierownik Pracowni Badań Mikrobiologicznych mgr Izabela Dolińska, (68) 32 96 267,
● Sekretariat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, (68) 32 96 268,
● Punkt Poboru Krwi dla pacjentów, (68) 32 96 280,

{AG}lab{/AG}Wskazówki dojazdu

Zakład Diagnostyki Kardiologicznej - Budynek C, Piętro 0, Tel. do rejestracji: (68) 3296 319


Wejście do budynku


Zakład Diagnostyki Kardiologicznej

Zakres usług świadczonych w Zakładzie Diagnostyki Kardiologicznej

Zakład Diagnostyki Kardiologicznej mieści się w budynku głównym „C”, piętro I, wejście od ul. Wazów. Wykonuje pełen zakres badań kardiologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu, leczonych w poradniach przyszpitalnych oraz pacjentów, którzy chcą wykonać badania prywatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pacjent ze skierowaniem udaje się do rejestracji poradni przyszpitalnej w celu uzyskania terminu badania.

Wynik należy odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku odbioru wyników przez osoby inne należy okazać pisemne upoważnienie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, wyjątkiem są pacjenci Poradni Kardiologicznej przyszpitalnej, którzy wynik badania odbierają na wizycie u lekarza kardiologa poradni.

Dzięki wysoko wykwalifikowanemu i doświadczonemu personelowi oraz wykorzystaniu aparatury diagnostycznej renomowanych firm zapewniamy wysoką jakość usług.

W ramach Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej funkcjonują następujące pracownie:

 • Pracownia Elektrokardiografii,
 • Pracownia Testów Wysiłkowych
 • Pracownia Badań Holterowskich,
 • Pracownia Echokardiografii.

Zakład Diagnostyki Kardiologicznej oferuje następujące rodzaje badań:

 • EKG
 • Echokardiograficzne
 • Echokardiograficzne przezprzełykowe
 • Próba dobutaminowa
 • Próba wysiłkowa
 • 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego

Kontakt z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej:

 • Kierownik Zakładu –mgr Bolesław Hozakowski ……………..…………….   68 3296 319
 • Pracownia Elektrokardiografii - (EKG) …………………………………  68 3296 336
 • Pracownia Badań Holterowskich ………………………………………..  68 3296 319
 • Pracownia Echokardiografii……………………………………………..   68 3296 333
 • Pracownia Prób Wysiłkowych…………………………………………..   68 3296 333/336
 • e-mail - zdk@szpital.zgora.pl