Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Neonantologii - Budynek L , Piętro 3 Tel. 68 3296 424


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Neonantologii

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniczny Oddział Neonatologii składa się z pododdziałów i świadczy usługi w następującym zakresie:
- Noworodki Fizjologiczne (w systemie Rooming- in),
- Patologia Noworodka (O/PN),
- Intensywna Terapia Noworodka (OITN)

Zakres świadczonych usług :

  1. Opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym,
  2. Programy profilaktyczne,
  3. Poradnia Patologii Noworodka,
  4. Transport karetką "N" z możliwością prowadzenia hipotermii w czasie transportu,
  5. Dydaktyka,
  6. Bank Mleka Kobiecego,
  7. Leczenie Retinopatii Wcześniaczej,
  8. Opieka nad noworodkami po zabiegach chirurgicznych,
  9. Programy lekowe (Profilaktyka Zakażeń Wirusem RS).

W OITN przebywają dzieci wymagające diagnostyki i terapii - zarówno chore noworodki donoszone jak i dzieci z porodów przedwczesnych.
Pacjentami Oddziału są dzieci urodzone w tutejszym Szpitalu, a także noworodki przywiezione transportem "N" do leczenia z innych Szpitali.
Oddział posiada III stopień referencyjny - to jest kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej - czyli około 500 gram.

Oddział posiada nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii noworodka w tym respiratory do konwencjonalnej wentylacji ciśnieniowej oraz wentylacji oscylacyjnej. Mamy możliwość zastosowania tlenku azotu, co umożliwia leczenie noworodków z nadciśnieniem płucnym oraz hippoplazją płuc. Noworodki z objawami niedotlenienia z całego województwa leczone są z zastosowaniem hipotermii leczniczej. Posiadamy nowoczesną aparaturę monitorującą i diagnostyczną do badań usg, rtg, echo, aEEG, EEG, RetCam, TK, MR.

Oddział Patologii Noworodka

W OPN hospitalizowane są dzieci wymagające szerszej diagnostyki, obserwacji i leczenia, które nie potrzebują intensywnej terapii i wsparcia funkcji oddechowych. Trafiają tu m. in. noworodki z porodów przedwczesnych, ciąż patologicznych, pacjenci opuszczający OITN wymagający dalszego leczenia, jak również przyjęte z domu chore dzieci poniżej ukończonego 1 miesiąca życia.

Oboje rodzice mają prawo do przebywania z noworodkiem przez niemalże cały dzień. Przy wsparciu personelu pielęgniarskiego, neurologopedy, pielęgniarki laktacyjnej, fizjoterapeuty i psychologa umożliwiamy Rodzicom zdobycie praktycznych umiejętności, właściwego karmienia i pielęgnacji dziecka, a także przygotowania i podawania leków. Zachęcamy do kangurowania i samodzielnej pielęgnacji.

Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie na sali razem z mamą. W ramach takiej opieki możliwe jest również wykonanie niektórych procedur np. fototerapii stosowanej w leczeniu żółtaczki noworodkowej. System całodobowego pobytu noworodka na sali z matką sprzyja karmieniu naturalnemu. Dysponujemy sprzętem do stymulacji i wspomagania laktacji. Profesjonalnych porad laktacyjnych udzielają doradcy laktacyjni.

Poradnia Patologii Noworodka otacza opieką dzieci do 2 r. ż, u których występowały problemy w okresie okołoporodowym, zwłaszcza wcześniaki.


Transport "N"- umożliwia przewóz chorych noworodków karetką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt medyczny z udziałem zespołu wyjazdowego (lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej, ratownika medycznego oraz kierowcy). Od października 2019 r. jako jedna z trzech placówek w Polsce mamy możliwość prowadzenia hipotermii już w czasie transportu noworodka do tutejszego Oddziału.

Bank Mleka Kobiecego jest doskonałym uzupełnieniem kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. Pozyskane mleko od Dawczyń umożliwia żywienie noworodka chorych a zwłaszcza urodzonych przedwcześnie. Podawane mleko kobiece, ze względu na jego niepowtarzalny skład, ma bezcenne znaczenie terapeutyczne (więcej informacji na www.bmk.szpital.zgora.pl).

O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba doświadczony i przygotowany merytorycznie zespół lekarzy neonatologów oraz zespół pielęgniarek neonatologicznych i położnych. Stosujemy metody postępowania i leczenia zgodne z najnowszymi rekomendacjami. Stale pogłębiamy swoje kompetencje, uczestnicząc w rozmaitych konferencjach i szkoleniach. W ramach działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego zajmujemy się także dydaktyką - szkolimy przyszłych lekarzy, pielęgniarki i położne.

Kierownik Oddziału:  lek. Marzena Michalak-Kloc
Pielęgniarka Oddziałowa:  Małgorzata Źródłowska

lekarze oddziału: Jolanta Chronowska, Ewa Rojas-Perez, Karolina Płomińska, Karolina Polanin

Lekarze Rezydenci: Natalia Lebioda, Aleksandra Burzyńska-Pypno, Joanna Jazownik

Dodatkowo z Oddziałem współpracują specjaliści:
- chirurg dziecięcy,
- neurolog,
- genetyk,
- kardiolog,
- radiolog,
- okulista,

Telefon do Personelu Medycznego:
Sekretariat Oddziału Neonatologii: (68) 329 64 24
Gabinet lekarski telefon/Fax (68) 329 64 25
Pododdział Patologii Noworodka (68) 329 64 29
Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka (68) 329 64 28

n2.jpgn3.jpg