Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Kardiologii - Budynek B , Piętro 0 Tel. 68 3296 396


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Kardiologii

 

Oddział świadczy usługi w następującym zakresie:

Szpitalnictwo:

Leczenie w ramach Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) oraz na salach chorych (1-3 osobowych).

Usługi dla pacjentów hospitalizowanych:

1. Z zakresu hemodynamiki:

•    leczenie ostrych zespołów wieńcowych z zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej (angioplastyki balonowe, implantacje stentów uwalniających leki) oraz mechanicznego wspomagania układu krążenia (IABP), w trybie 24 godzinnego dyżuru hemodynamicznego,
•    koronarografie i angioplastyki planowe,

2. Z zakresu elektrofizjologii:

A. Implantacje urządzeń wszczepialnych (wszytskie obecnie stosowane mają certyfikat zgodnosci z badaniem metodą rezonansu magnetycznego)

•    stymulatory jednojamowe,dwujamowe i resynchronizujące (CRTP)
•    kardiowertery-defibrylatory (ICD) jedno-,dwujamowe i resynchronizujące (CRTD)

B. Diagnostyka i leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu serca:

•    badanie elektrofizjologiczne,
•    ablacje metodą RF klasyczne (częstoskurcze nadkomorowe, trzepotanie przedsionków)

•    ablacje metodą RF z użyciem systemu 3d (ENSITE PRECISION): częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, ablacje burzy elektrycznej, migotanie przedsionków, ektopie komorowe)
•    krioablacja balonowa ujść żył płucnych (migotanie przedsionków)

3. Z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej (w ramach sali SINK) leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, ostrą niewydolnością serca i z zaburzeniami rytmu z użyciem:

•   
leczenia nerkozastępczego (techniki ciągłe),
•    wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej,
•    hipotermii terapeutycznej,
•    kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

4. Diagnostyka:

• echokardiografia przezklatkowa (w tym 3D,4D)
echokardiografia przezprzełykowa (3D/4D)
echokardiografia dobutaminowa,
HOLTER,
• ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego)
Elektrokardiografia wysiłkowa.

5. W ramach Poradni kardiologicznej:

Leczenie ambulatoryjne pacjentów wymagających wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej:

z ostrymi zespołami wieńcowymi,
• po zabiegach rewaskularyzacyjnych (ACBG i PTCA),
z niewydolnością krążenia,
z zaburzeniami rytmu,
• z wadami wrodzonymi i nabytymi.
• po wszczepieniu stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów (pracownia kontroli urządzeń wszczepialnych).

Na oddziale pracują lekarze posiadający specjalizację: z zakresu kardiologii – 8 osób, ze stopniem doktora nauk medycznych- 1 osoba, z zakresu chorób wewnętrznych - 7 osób, w trakcie specjalizacji - 12 osób oraz zespół wykwalifikowanych pielęgniarek.

Kontakt z oddziałem:

• Kierownik Oddziału lek. Paweł Jesionowski, (68) 32 96 384
Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 396
Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 381
Pielęgniarka Oddziałowa, (68) 32 96 398