Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Chirurgii Klatki Piersiowej - Budynek U, Piętro 2, Tel. 68 3296 460


Wejście do budynku


Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej

Kliniczny Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej dysponuje 24 łóżkami, na których są leczeni chorzy z następującymi dolegliwościami płuc:

  • nowotwory złośliwe płuc,
  • choroby ropne klatki piersiowej,
  • tzw. odma samoistna (pęknięcie płuca),
  • zaawansowane choroby tarczycy w postaci wola zwykłego lub zamostkowego nieraz wymagającego dostępu przez otwarcie klatki piersiowej lub rozcięcie mostka,
  • ciężkie urazy klatki piersiowej i powikłania oraz chorzy z ciałami obcymi w drogach oddechowych.

Na oddziale wykonywane są w pełnym wymiarze operacje w wymienionych schorzeniach, a także postępowanie (biopsje węzłów chłonnych, powłok, tarakotomia zwiadowcza oraz bronchoskopia zarówno sztywna jak i fiberobronchoskopia).

W oddziale pracuje pięciu specjalistów z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz przysługujący oddziałowi sztab oddanych swej pracy i chorym pielęgniarek.

Kontakt z oddziałem:

  • Kierownik Oddziału - dr n. med. Roman Lewandowski, (68) 32 96 459
  • Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 460
  • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 461