Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Chorób Płuc - Budynek U, Piętro 1 Tel. 68 3296 454


Wejście do budynku


Kliniczny Oddział Chorób Płuc

Oddział liczy 35 łóżek i świadczy usługi w następującym zakresie:

 Diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego:

 • zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe, chemiczne,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • astma oskrzelowa,
 • zapalenie oskrzeli,
 • sarkoidoza płuc,
 • płyn w jamie opłucnej,
 • gruźlica płuc, mykobakteriozy,
 • zatorowość płucna,
 • choroby śródmiąższowe płuc, w tym zwłóknienie płuc, AZPP,
 • przewlekłe serce płucne w okresie niewydolności krążeniowo-oddechowej,
 • krwioplucie i krwawienia z układu oddechowego,
 • guzy płuc – diagnostyka różnicowa zmian ogniskowych/nowotworowych w płucach,
 • mukowiscydoza,
 • niewydolność oddechowa, w tym leczenie za pomocą nieinwazyjnej wentylacji ( 5 respiratorów) oraz kwalifikacja do domowego leczenia tlenem i do przewlekłej wentylacji nieinwazyjnej,
 • kwalifikacja do przeszczepów płuc,
 • program lekowy leczenia astmy oskrzelowej alergicznej ciężkiej leczonej Omalizumabem (XOLAIR) i eozynofilowej leczonej Mepolizumabem ( NUCALA),
 • program lekowy leczenia idiopatycznego włóknienia płuc (Leki nintedanib i pirfenidon),
 • diagnostyka różnicowa duszności, kaszlu, krwioplucia,
 • diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu sennego ( polisomnografia, poligrafia, leczenie OBS za pomocą CPAP i w razie potrzeby kwalifikacja do BiPAP).

 W diagnostyce i leczeniu wykonujemy:

 • badania endoskopowe płuc (fiberobronchoskopia) z pobraniem wycinków do badania hist-pat. i materiału na bakteriologię,
 • punkcje jamy opłucnej z badaniem bakteriologicznym i cytologicznym,
 • badanie czynnościowe układu oddechowego: spirometria, próba rozkurczowa, bodypletyzmografia, badanie pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla DLco,
 • ultrasonografię płuc i opłucnej,
 • BAC – biopsję cienkoigłową aspiracyjną pod kontrola USG i KT,zarówno guzów płuc jak i zmian metastatycznych w węzłach chłonnych i wątrobie,

 Oddział zatrudnia trzech specjalistów w zakresie chorób płuc, trzech lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Kontakt z oddziałem:
Kierownik Oddziału lek. Hanna Łuczak-Aszkowska: (68) 32 96 453 lub w. 243
Dyżurka Lekarska: (68) 32 96 453
Dyżurka Pielęgniarska: (68) 32 96 456, lub w. 47
Pielęgniarka Oddziałowa: (68) 32 96 454