Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Wskazówki dojazdu

Kliniczny Odział Neurologii - Budynek B , Piętro 0 Tel. 68 3296 318


Wejście do budynku


Kliniczny Odział Neurologii

Kliniczny Oddział Neurologii świadczy usługi w następującym zakresie:

diagnostyki i leczenia udarów mózgu, diagnostyki i leczenia innych niż schorzenie naczyniowe chorób układu nerwowego.

Oddział liczy 35 łóżek zlokalizowanych w wyremontowanych i zmodernizowanych salach w tym 4 łózka na Sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

Oddział posiada nowoczesną pracownię elektroencefalograficzną z możliwością rejestracji wideo, pracownie polisomnograficzną służącą do diagnostyki zaburzeń snu oraz nowoczesny aparat Dopplerowski Duplex pozwalający na precyzyjną diagnostykę tętnic szyjnych, kręgowych oraz wewnątrzczaszkowych.

Pracownia elektrofizjologii (EMG) zajmuje się diagnozowaniem schorzeń nerwowo-mięśniowych (polineuropatie, mononeuropatie, choroba neuronu ruchowego, uszkodzenie, korzeniowe, miopatie, miastenia).

Do dyspozycji Oddziału pozostaje czynna całą dobę pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego. Podczas pobytu w Oddziale pacjenci objęci są fachową rehabilitacją ruchową świadczoną przez specjalistów z Zakładu Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Zapewnia się też rehabilitację zaburzeń mowy (na etacie pracuje logopeda) oraz opiekę psychologa. Dostępna jest całodobowa diagnostyka biochemiczna.

Poza tym Oddział zapewnia także stałą dostępność konsultacji kardiologicznych, neurochirurgicznych, anestezjologicznych oraz innych specjalności wg potrzeb.

Szeroki zakres badań diagnostycznych dostępnych w Oddziale oraz kwalifikacje personelu pozwalają na rozpoznanie i podjęcie leczenia zdecydowanej większości schorzeń układu nerwowego.

Prowadzimy Programy Terapeutyczne NFZ dla chorych z SM (stosujemy zestaw leków tzn. pierwszej i drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego), spastyki poudarowej kończyn górnych i dolnych toksyna botulinową oraz leczenie immunoglobulinami.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskiej w zakresie neurologii.

Pacjenci hospitalizowani na Oddziale mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, zatrudnionych jest 10 lekarzy; 8 posiada II stopień specjalizacji, 2 osoby stopień naukowy oraz 20 pielęgniarek i 1 technik obsługujący profesjonalny sprzęt w pracowniach.

Oddział ściśle współpracuje także z Kliniką Neurologii w Poznaniu.

Kontakt z oddziałem:

  • Kierownik Oddziału dr n. med. Szymon Jurga, (68) 329 64 84
  • Dyżurka Lekarska, (68) 329 64 85
  • Dyżurka Pielęgniarska, (68) 329 64 87